Skip to main content

Hero Sverige kommenterar kvällens Uppdrag granskning

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2016 20:59 CET

Idag publicerar SVT Uppdrag granskning ett program där man granskar Göteborgs stads agerande under 2015 års flyktingkris. I programmet väljs och presenteras fakta på ett sådant sätt att bilden av Hero Sveriges samarbete med Göteborgs stad blir i grunden missvisande.

Nedan reder Hero Sverige ut viktiga frågor och redovisar de fakta som Uppdrag granskning valt att inte publicera.

– Uppdrag gransknings program utelämnar fakta och uppgifter på ett sådant sätt att redaktionen ger en missvisande bild av verkligheten. Vi har redovisat alla fakta och svarat på alla frågor i dialog med redaktionen. Tyvärr har Uppdrag granskning valt att utelämna viktiga delar. Därför väljer vi att redovisa viktiga fakta och de svar som vi har gett, säger Harry McNeil, VD för Hero Sverige.

Uppdrag gransknings presentation: Bilden som ges i programmet är att Hero Sverige genom nära relationer med tjänstemän på Göteborgs stad har fått avtal värda 140 miljoner och hjälp att tjäna pengar på belagda flyktingplatser.Det finns heller ingen koppling mellan Hero Sveriges rekryteringar och de avtal som träffats med Göteborgs kommun. 

Fakta som Hero Sverige gett Uppdrag granskning men som redaktionen väljer att inte presentera:

* Hero Sverige har inte fått avtal värda 140 miljoner kronor. Eftersom avtalen med Hero Sverige var anpassade till Göteborgs stads behov av asylboenden kommer det verkliga värdet av avtalen att bli runt 30 miljoner kronor totalt.

* Hero Sverige fick inga fördelar när ett existerande avtal förhandlades om under våren. Tvärtom innebar avtalet en klar förbättring för Göteborgs stad, och en försämring av de ekonomiska villkoren för Hero Sverige.

* Det reviderade avtalet innebär färre platser, lägre kostnad per plats och möjlighet att säga upp avtalet i förtid om Migrationsverkets slutar att betala ersättning för boende till kommunen. Detta kommer nu att ske från och med den 1 april 2017.

* Inte en krona har betalats, eller kommer att betalas ut, från Göteborgs kommunala budget till Hero Sverige. Det eftersom avtalen mellan Hero Sverige och Göteborgs stad är knutna till den ersättning som Migrationsverket betalar kommunerna för asylboende. Efter att ersättningen upphör den 31 mars 2017 behöver heller inte Göteborgs stad betala en krona till Hero Sverige. Ingen ersättning för tomma platser vare sig från Migrationsverket eller Göteborgs stad kommer att utgå.

* I Uppdrag granskning påstås att den sista handen lades vid avtalet den 13 juni, efter det att Hero Sverige inlett samtal om anställning med den ansvariga chefen på kommunen. Detta är vilseledande eftersom det dokument som syftas på är en administrativ åtgärd i samband med diarieföring och att avtalet förs in i avtalsdatabasen. Till utformning och innehåll var avtalet klart i början av maj och ändrades därefter inte.

* Den 20 maj kontaktades tjänstemannen för första gången av en rekryteringsfirma och inga ändringar har gjort i avtalet efter den tidpunkten. Villkoren som personen har fått när hen går från en fast anställning på Göteborgs stad till en provanställning som operativ chef för asylboende på Hero Sverige skiljer sig inte från vad som gäller för övriga medarbetare. Vi har redovisat alla fakta kring lön och andra villkor för Uppdrag Granskning, men redaktionen har valt att inte redovisa dessa.

* Hero Sverige har alltid velat undvika obelagda flyktingplatser. Därför har vi avstått från att ta betalt för ett stort antal tomma platser och på eget initiativ vid tre tillfällen, den 1 mars, den 9 augusti och den 22 september, själva föreslagit Göteborgs stad att avtalen ska ändras för att undvika tomma platser.

* I boendet figurerar Heros boende i Ljungskile som stått tomt. Öppnandet senarelades med sex månader efter önskemål från Göteborg stad, kommunen betalade då bara hyreskostnaden och bevakning, istället för tomma platserna där.

* Hero Sverige har valt att inte ställa upp på intervju i Uppdrag granskning, däremot har vi samarbetat aktivt och öppet för att förse redaktionen med fakta och svar. Dessa har i mycket liten utsträckning presenterats i programmet och har stärkt oss i uppfattningen att redaktionen från början har drivits av viljan att driva en tes, snarare än en vilja att genomföra en balanserad granskning baserad på välgrundade påståenden där alla väsentliga uppgifter redovisas.

Om du vill läsa Hero Sveriges svar på Uppdrag gransknings frågor och ta del av viktiga fakta redaktionen valde att utelämna, klicka här

För mer information kontakta:

Amanda Borg

Pressansvarig Hero Sverige

amanda.borg@herosverige.se

073 541 28 58

Hero Sverige erbjuder tjänster inom boende, tolktjänster och kompetensförmedling; dvs hela kedjan för nyanländas etablering i Sverige. Heros vision är att möjliggöra en ny framtid och tillvarata nyanländas kompetens genom snabbare etablering i samhället och på arbetsmarknaden.

Hero Sverige driver idag åtta asylboenden och elva hem för ensamkommande flyktingbarn där utbildning, aktiviteter och kontakt med det svenska samhället står i centrum. Hero i Norge har närmare 30 års erfarenhet med 70 boenden. Det är ett uppdrag som medför ansvar. Vår erfarenhet är att det går att kombinera medmänsklighet med ansvarstagande företagande. Hero leddes i 20 år av Ahmed Bozgil som själv hade bakgrund som politisk flykting och asylsökande. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.