Skip to main content

Fortsatt utsläppsminskning för Hertz under 2010

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2011 11:26 CET

Under 2010 minskade Hertz utsläppen av fossil koldioxid från 105 till 102 gram per kilometer. Sedan 2007 har de totala utsläppen från vagnparken minskat med 21 procent.

Hertz Biluthyrning fortsätter att minska utsläppen av fossil koldioxid. Under 2009 släppte fordonsflottan ut 105 gram per kilometer. Motsvarande siffra för år 2010 är 102 gram. Personbilsflottans utsläpp minskade från 97 till 95 gram under samma period.

– Prognosen för 2011 ligger i linje med våra målsättningar. Just nu sker det stora förändringar i vagnparken när etanolbilar ersätts av dieselfordon, men vi räknar med att kunna nå vårt mål på 97 gram per kilometer till 2012, säger Anders Tärnell, marknadschef på Hertz Biluthyrning.

Hertz har under många år arbetat målmedvetet med att minska företagets miljöpåverkan. Sedan företaget påbörjade sina mätningar år 2007 har antalet fordonskilometer ökat med 31 procent, samtidigt som de totala utsläppen av fossil koldioxid från vagnparken har minskat med 21 procent. Hyrbilskunderna har också blivit mer miljömedvetna. Bland annat har intresset för miljöbilar och klimatkompensation av hyrbilsresan ökat. Totalt kompenserade kunderna nästan 855 ton koldioxid under 2010. Det är 2,3 procent av totala antalet hyror, men 5,6 procent av utsläppen.

Även den interna miljöpåverkan minskar. År 2007 förbrukade Hertz 7,15 kilo fossil koldioxid för att producera en hyra. I detta ingår tjänsteresor, pendlingsresor, interntransporter, motortransporter, däcktransporter, lokaluppvärmning och förbrukningsel. Motsvarande siffra för år 2010 var 4,87 kilo, en minskning med 31,8 procent.

Sedan 2010 är företagets miljömål uppdelade i tre nivåer: interna och kundrelaterade utsläpp av fossil koldioxid samt omvärldsåtgärder. De nya målen är mer långsiktiga än tidigare och gäller fram till år 2020.

Beräkningarna är baserade på blandad körning och utgår från att hyrbilar av Flexifuel-modell är korrekt tankade med E85. Utsläppskalkylen är gjord enligt Naturvårdsverkets beräkningar, i vilka den svenska etanolen har 80 procent lägre klimatpåverkan per liter än bensin.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Tärnell, marknadschef, Hertz, telefon 08-657 30 02, mobil 0708-52 99 24, e-post: anders.tarnell@hertz.se

 

Hertz är världens ledande biluthyrningsföretag med över 8 000 uthyrningskontor i 154 länder runt om i världen. I över 90 år har Hertz levererat hyrbilslösningar av högsta kvalitet till såväl företagskunder som privatresenärer. Hertz Sverige är ett företag inom Volvo Personvagnarsfären och är miljöcertifierat enligt ISO 14001. För mer information, besök gärna www.hertz.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy