Skip to main content

Hertz först i hyrbilsbranschen med hållbarhetsarbete enligt ISO 26000

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2010 11:00 CET

Hertz blir första svenska biluthyrningsföretag att ansluta sig till den nya standarden för socialt ansvarstagande, ISO 26000. Företaget har tidigare gjort stora insatser inom miljöområdet och genom att följa ISO 26000 tar man nu ett ytterligare steg och ett tydligare ställningstagande för hållbar affärsutveckling. Arbetet redovisas årligen enligt GRI:s standard för hållbarhetsrapportering.

Som första svenska hyrbilsföretag kommer Hertz att följa den nya internationella standarden för socialt ansvarstagande, ISO 26000*. Hertz har sedan länge arbetat för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Stora insatser har framför allt gjorts inom miljöområdet, där företagets verksamhet har en omfattande påverkan. Nu tar Hertz nästa steg och ett tydligare ställningstagande för hållbar utveckling genom att strukturera arbetet enligt ISO 26000. Med hjälp av standarden kommer företaget att systematisera och fokusera på hållbar affärsutveckling utifrån ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter.

– Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag och med en så stark position följer ett stort ansvar. Vi har kommit långt inom miljö- och säkerhetsområdet. Nu är det dags för oss att ta nästa steg och arbeta med hållbarhet. Vi tror att fokus på ett mer hållbart resande bara har börjat och Hertz ska vara med och driva på den utvecklingen, både när det gäller nya innovativa lösningar och ett hållbart företagande, säger Henrik Axling, vd för Hertz Biluthyrning.

Hertz har valt att från och med redovisningsåret 2009 redogöra för sitt hållbarhetsarbete enligt GRI:s standard för hållbarhetsrapportering, nivå B. Redovisningens tyngdpunkt ligger på de frågor som Hertz och dess intressenter anser är viktigast för företaget och där information har varit möjlig att få fram. Hertz Sverige avser att ta fram en hållbarhetsredovisning årligen med 2009 års rapport som utgångspunkt.


Hertz hållbarhetsredovisning från 2009 kan laddas ner från www.hertz.se. För mer information om GRI, besök www.globalreporting.org


För mer information, vänligen kontakta:
Nicklas Steorn, Sustainability Manager, Hertz, mobil 073-817 11 13, nicklas.steorn@hertz.se
Anders Tärnell, Marketing Director, Hertz, mobil: 0708-52 99 24 , e-post: anders.tarnell@hertz.se

*Om ISO 26000
ISO 26000 en vägledande standard för att underlätta och effektivisera för företag och organisationer som vill arbeta med socialt ansvarstagande och samhällsansvar. Över 450 experter från 90 nationer har arbetat med standarden i ett projekt inom den internationella standardiseringsorganisationen ISO. Riktlinjerna innehåller definitioner av begrepp, en beskrivning av sju kärnområden inom socialt ansvar (organisationsstyrning, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, ansvarsfulla affärsmetoder, konsumentfrågor och lokal samhällsutveckling) och vägledning för hur arbetet kan integreras i organisationens övriga verksamhet. Läs mer om ISO 26000 på www.sis.se eller www.iso.org

Hertz är världens ledande biluthyrningsföretag med över 8 300 uthyrningskontor i 146 länder runt om i världen. I över 90 år har Hertz levererat hyrbilslösningar av högsta kvalitet till såväl företagskunder som privatresenärer. Hertz Sverige är ett företag inom Volvo Personvagnarsfären och är miljöcertifierat enligt ISO 14001. För mer information, besök gärna www.hertz.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera