Skip to main content

Hertz lanserar global hållbarhetsstrategi

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2012 09:45 CET

Med Hertz nya hållbarhetsstrategi ”Living Journey” ska biluthyrningsföretaget integrera hållbarhet i alla delar av den globala verksamheten. Bland annat satsar Hertz på miljöbilar i form av el- och hybridfordon samt produktion av förnyelsebar energi. Hertz Sverige har länge arbetat med hållbarhetsfrågor och följer idag standarden ISO 26000.

Biluthyrningsföretaget Hertz lanserar ”Living Journey” – en global hållbarhetsstrategi med syfte att positionera företaget som marknadsledande inom hållbara mobilitetslösningar. Detta genom en rad olika insatser, exempelvis satsningar på el- och hybridfordon. Hertz mål är också att minska sitt ekologiska fotavtryck, bland annat genom effektivisering av den egna verksamheten och produktion av förnyelsebar energi. Företaget kommer också att arbeta aktivt med filantropisk verksamhet och välgörenhet.

– Living Journey handlar om att integrera hållbarhet i alla delar av Hertz globala verksamhet. Under 2011 gjorde vi enorma framsteg, bland annat genom våra satsningar på elfordon och framställning av solenergi. Dessutom arbetar vi aktivt med att minska miljöpåverkan från våra administrativa enheter och uthyrningskontor, säger Mark P. Frissora, styrelseordförande och CEO på Hertz Corporation.

Genom Hertz hållbarhetsinsatser har företaget sedan 2005 återvunnit över två miljoner ton elektroniskt avfall. Under 2011 återvanns även 2 575 liter olja. Företaget har också minskat sin pappersförbrukning med 1,3 miljoner kilo sedan 2006. Dessutom återanvänds mer än 80 procent av vattnet som används vid Hertz biltvättsanläggningar.

I Sverige har Hertz sedan länge arbetat för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Insatserna har historiskt framför allt gjorts inom miljöområdet där verksamheten har en omfattande påverkan. Arbetet har hela tiden utvecklats och idag följer Hertz i Sverige standarden för socialt ansvarstagande, ISO 26000, och fokuserar på en långsiktig hållbar affärsutveckling utifrån ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter.

För mer information om Hertz Corporations hållbarhetsarbete, se www.hertzlivingjourney.com. För mer information om Hertz Sveriges hållbarhetsarbete, se www.hertz.se/omhertz

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Tärnell, marknadschef, Hertz, telefon 08-657 30 02, mobil 0708-52 99 24, e-post: anders.tarnell@hertz.se

Hertz är världens ledande biluthyrningsföretag med över 8 000 uthyrningskontor i 154 länder runt om i världen. I över 90 år har Hertz levererat hyrbilslösningar av högsta kvalitet till såväl företagskunder som privatresenärer. Hertz Sverige är ett företag inom Volvo Personvagnarsfären och är miljöcertifierat enligt ISO 14001. För mer information, besök gärna www.hertz.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera