Skip to main content

Hertz redan i nivå med EU:s utsläppsmål för 2020

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2009 09:00 CEST

Första halvåret 2009 var koldioxidutsläppen från Hertz Biluthyrnings personbilflotta i genomsnitt 97 gram per kilometer. Därmed bibehåller Hertz i år den låga nivån på utsläpp under 100 gram per kilometer som uppnåddes efter en markant minskning av utsläppen under 2008.

Inför 2008 bytte Hertz miljömål. Istället för att inrikta sig på andelen miljöbilar i flottan lades fokus på att minska personbilsflottans utsläpp av fossilt koldioxid med minst 55 procent jämfört med 2007 års nivåer. Detta innebär att Hertz bilflotta ska ha en utsläppsnivå på 73 gram koldioxid per genomsnittlig personbilskilometer den 31 december 2009. En halvtidsutvärdering visar att utsläppen av koldioxid minskade med 41 procent under 2008, från 164 gram till 97 gram per kilometer.

- För perioden januari-juni 2009 ligger utsläppsvärdena kvar. Vissa månader har vi haft lägre påverkan, andra högre. Mycket kan förklaras av att vi haft en ökning av antalet uthyrningar under första halvåret jämfört med 2008 och kunderna tenderar att köra lite längre samt något större fordon, särskilt under snöperioden, säger Anders Tärnell, marknadschef på Hertz Biluthyrning.

En annan förklaring till varför utsläppsreduceringen avtar beror mycket på att ett skifte från etanoldrivna bilar nu görs till förmån för diesel.

- Vi tror på en fortsatt utsläppsminskning under 2009, dock med mycket lägre takt än tidigare. Vi har kommit mycket långt i vårt arbete. De första sex månaderna har efterfrågan varit högre än motsvarande period 2008 och vi fortsätter att investera i nya fordon. Hittills i år har vi skiftat in drygt 3 600 bilar i nätverket varav nästan 90 procent är miljöbilar.

- Minskningen till 97 gram visar att vi ligger i framkant och är väl förberedda när utsläppskraven blir hårdare - en utsläppsnivå som såväl Sverige som EU diskuterar som långsiktigt mål till år 2020, säger Anders Tärnell.

Beräkningarna är baserade på blandad körning och utgår från att bilar av flexifuelmodell är korrekt tankade med E85 bioetanol. Utsläppskalkylen är gjord enligt Naturvårdsverkets beräkningar, i vilka den svenska etanolen har 80 procent lägre klimatpåverkan per liter än bensin.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Tärnell, marknadschef, Hertz, tfn 08-657 30 02, mobil 0708-52 99 24, anders.tarnell@hertz.seHertz är världens ledande biluthyrningsföretag med över 7 500 uthyrningsstationer i 150 länder runt om i världen. Hertz hyr ut en bil per sekund dygnet runt vilket motsvarar cirka 32 miljoner bilar om året. Företaget grundades 1918 i Chicago och var då världens första biluthyrningsföretag. Hertz Sverige är ett företag inom Volvo Personvagnarsfären. Företaget är miljöcertifierat enligt ISO 14001. För mer information, besök gärna www.hertz.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.