Skip to main content

Mats Odell på Upphandlingsdagarna

Nyhet   •   Feb 04, 2010 10:36 CET

Femte året i rad. Nytt är att årets upplaga av Upphandlingsdagarna ägde rum på Kistamässan. På plats med mer än 500 deltagare och rekordmånga utställare fanns även Kommun och finansmarknadsminister Mats Odell som höll sitt traditionella välkomstanförande med att berätta om vad som händer i Upphandlarsverige, idag och framtiden.

I en dialog med moderatorn Fredrik Tamm berättade Mats Odell om den lagrådsremiss som regeringen nyligen lagt fram. Det viktigaste förslaget i propositionen är att det äntligen skapas skarpa rättsmedel som gör att man kan ta itu med många av de oriktiga upphandlingar som trots allt görs idag och inte föranleder några åtgärder.

Enligt det gamla regelverket var det inte mycket man kunde göra åt dem, sanktionsmöjligheter saknades. Och de som förlorade mest på detta var de seriösa leverantörer som höll sig till regelverket.

Enligt propositionen måste det gå 10-15 dagar från tilldelning till att man faktiskt tecknar avtal, vilket gör att man tror sig kunna minska antalet överprövningar. Samtidigt har man redan infört sanktionsavgifter vilket Konkurrensverket har att hantera. Men KKV kommer aldrig att bli inblandade i överprövningar - även i fortsättningen skall det hanteras av våra förvaltningsdomstolar.

Direktupphandling
Man har också angett en tydlig gräns för direktupphandling. Nu är det 15 procent av tröskelvärdena som gäller. Synpunkterna på detta är många, lika många tycket det är för högt som tycker att det är för lågt, så det är nog ett ganska bra värde. Vi har faktiskt utredningar som visar att det är lönsamt att göra fullständiga upphandlingar redan vid belopp på 150 - 200 000 kr. Trots byråkratin.

Dessa förändringar kommer troligen under en övergångsperiod att öka antalet överprövningar. Tills vi har prejudikat framme. På sikt var Odell övertygad om att antalet överprövningar kommer att minska.

Privata utövare av statlig inköpssamordning
Mats Odell fick också frågan om det kan vara möjligt med privata utövare av statlig inköpssamordning. I dagsläget finns inga sådana förslag, vet inte hur det skulle kunna gå till, principiellt har jag inget emot det.

Men när det gäller den statliga samordningen, det nationella upphandlingsstödet, deras webbportal, kommer det att leda till större kunskap om reglerna. All erfarenhet visar nämligen att ju kunnigare upphandlarna är om reglerna, desto oftare får även mindre leverantörer en chans.

Elektronisk förvaltning
För närvarande går den elektroniska förvaltningen snabbt framåt och i ett europeiskt perspektiv närmar vi oss toppen med stormsteg. I EU-kommissionens jämförelse har vi avancerat från en delad sjunde plats till andra plats.

Vad vi arbetar väldigt hårt med nu är att göra det elektroniska Sverige kundanpassat, hela Sverige skall vara med. Exempel på detta E-delegationen, den nationella e-legitimationen och så vidare.

Mycket av inspirationen till detta kommer från Norge - allt inn - säger de. Med det menar de att om man lämnat in uppgifter till en myndighet, skall man inte behöva lämna in dem till ytterligare myndigheter. Bo

Närköp conta EU regler
EU har ju upphandlingsregler som innebär att man inte får diskriminera någon leverantör. Men vi har faktiskt infört i upphandlingsreglerna att man bör beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn, men man får inte diskriminera.

Klas Bergqvist

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy