Skip to main content

Redo att debattera landets trygghet?

Nyhet   •   Mar 12, 2018 15:30 CET

Vill du veta hur du kan medverka och påverka tryggheten i landet och din närhet tillsammans med andra i din situation? Ta då chansen att inför det stundande valet lyssna av och verkligen påverka inriktningen på trygghets- och säkerhetsarbetet i samhället. 

Nu har du chansen att utbilda dig och träffa både de högsta politikerna
och flera av landets beslutsfattare på en och samma plats.
Vi ses väl i Malmö den 29-30 Augusti 2018?

Gör som många andra, anmäl dig till trygg och säker 2018 redan idag! Klicka här

När du besöker Sveriges främsta nationella mötesplats och konferens på trygghetsområdet möter och lyssnar du bland annat till:

Morgan Johansson, Inrikes- och Justitieminister (S)

Hans Wallmark, Försvarspolitisk talesperson (M)

Annika Nordgren-Christensen, moderator och debattledare

J. David Hawkins, Founder of "Communities That Cares" PhD, University of Washington, Seattle

Heike Erkers, Förbundsordförande, Akademikerförbundet SSR

Erik Wennerström, Generaldirektör, Brottsförebyggande rådet

Anna von Reis, Avdelningschef, Socialtjänsten i Malmö stad

David Kennedy, Forskare vid John Jay College i New York City och en av initiativtagarna till Group Violence Intervention

Carolina Angelis, VD för Yobany med tjugo års erfarenhet inom både den civila och militära underrättelsetjänsten

Andreas Schönström, Kommunalråd (S) med ansvar för trygghetsfrågor i Malmö

Petra Tullgren, Chef för frivården, Kriminalvården

Jerzy Zarnecki, Kriminolog, Stockholms universitet

Birgitta Månsson, Trygghets- och preventionssamordnare, Malmö stad

Stefan Sinteus, Polismästare, Malmö stad

Mats Klintäng, Överste och chef för Försvarsmaktens totalförsvarsprojekt

Shanga Aziz, Ordförande & föreläsare, Locker Room Talk

Lisa Kaati, Forskare, FOI Totalförsvarets forskningsinstitut

Greta Berg, Jurist, Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, Sveriges kommun och landsting


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy