Skip to main content

Androstolen – designad för män, baserad på kvinnors upplevelser

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2013 13:05 CET

Den 8 mars på Arkitekturmuseet i Stockholm, lanseras Androstolen. Vid seminariet diskuteras hur innovation, genus och design hänger ihop samt hur vi gör erfarenheterna från arbetet med Androstolen användbara i framtida produkt- och tjänsteutveckling. Välkomna till en diskussion om innovation, genus och design.

Hälsoteknikcentrum Halland vid Högskolan i Halmstad har utifrån kvinnors upplevelser av gynstolen utvecklat en konceptuell produkt för allmän- och prostataundersökning på män, i samarbete med Karin Ehrnberger, industridesigner och forskare samt Cristine Sundbom, industridesigner och undersköterska. Namnet på stolen kommer från begreppet andrologi – läran om mannen, som kan ses som en motsvarighet till gynekologin för kvinnorna.

Vems behov får egentligen företräde i produktutvecklingen och vilken roll spelar genus i detta? Hur kan ett genusperspektiv synliggöra eftersatta behov och leda till utveckling och innovation? Hur bidrar genus- och designforskningen till att lyfta dessa frågeställningar? Vid seminariet diskuteras ovanstående frågor samt de underliggande orsakerna till att vissa områden inom vården förblir underutvecklade medan man satsar på andra.

Ur programmet

Sara Ilstedt, professor i produkt- och tjänstedesign på KTH talar om design som verktyg och kraft för att synliggöra genusfrågor.

Emma Börjesson, projektledare och Karin Ehrnberger, industridesigner och forskare berättar om projektet Hälsoformer & tekniknormer som ledde fram till Androstolen.

Panelsamtal om innovation, genus och design

I panelen: Marcus Jahnke, forskare inom design och innovation samt lektor vid Högskolan för design och konsthantverk, Renita Sörensdotter, forskare och lärare i genusvetenskap, Stockholms universitet, Malin Linberg, forskare i genus och innovation, Luleå tekniska universitet, Matts Olovsson, professor och spec.läkare i gynekolgi och obstetrik, Uppsala universitet, Klara Adolphson, Vinnova.

Moderator: Cecilia Garme, journalist och statsvetare

Begränsat antal platser, anmälan krävs.

Om Androstolen

Androstolen är resultatet av projektet Hälsoformer & tekniknormer som genomförts av Hälsoteknikcentrum Halland (HCH) vid Högskolan i Halmstad. Syftet med projektet var att ta fram en konceptuell demonstrator inom hälsoteknikområdet som ger genusperspektivet ett konkret uttryck och att undersöka frågan: ”Hur kan man använda ett normkritiskt perspektiv inom ramen för produkt- och tjänsteutveckling, samt att synliggöra eftersatta behov inom hälsoteknikområdet. Projektet är delfinansierat av Vinnova.

HCH arbetar med behovsmotiverad forskning och utveckling. Genusperspektivets självklara frågor i detta sammanhang är: Vems behov? och Vems behov får företräde?

Läs mer på www.androstolen.se

Tid och plats för seminariet: 15.00-17.00, 8 mars 2013, Arkitekturmuseet, Exercisplan 4, Stockholm.

Presskontakt:

Pressansvarig vid Högskolan i Halmstad:
Lena Lundén, lena.lunden@hh.se eller 035-16 74 73

Kontakt med projektledaren vid Hälsoteknikcentrum:
Emma Börjesson, emma.borjesson@hh.se eller 0767-21 91 61

Kontakt med forskare/designer:
Karin Ehrnberger, karineh@kth.se eller 0707-18 78 44

Kontakt med Vinnova:
Klara Adolphson, klara.adolphson@vinnova.se


Högskolan i Halmstad – för utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.

Högskolan i Halmstad har som en av de nyare högskolorna i landet varit framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 9 000 studenter och 600 anställda, varav 40 professorer.

Bifogade filer

PDF-dokument