Skip to main content

Bättre äldrevård och effektivare tryckerier med intelligent teknik

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2014 10:54 CEST

Kan modern teknik göra subjektiva bedömningar – sådana som vanligtvis kräver mänsklig förmåga? Det är en av de frågor som ligger bakom Jens Lundströms forskning vid Högskolan i Halmstad.

Den 13 juni lägger han fram en doktorsavhandling som kan leda till både förbättrad äldrevård och effektivare tryckerier.

– Forskningen handlar om hur man med hjälp av maskinlärande metoder kan bedöma och utvärdera komplexa situationer, vilka i dag vanligtvis bedöms av människor, berättar Jens Lundström, forskare i informationsteknologi vid Högskolan i Halmstad.

Jens Lundström lägger fram sin doktorsavhandling Situation Awareness in Colour Printing and Beyond på fredag den 13 juni. I avhandlingen redovisar han för hur teknik kan användas i situationer som på olika sätt är beroende av subjektiva utvärderingar.

Automatisk bedömning av tryckkvalitet

Avhandlingens första del handlar om bedömning och förståelse av tryckkvalitet – en process som tidigare utförts av människor.

– Vi har utvecklat och utvärderat mått som objektivt mäter tryckkvalitet i realtid i tryckpressen. Detta är ett steg mot helautomatisk bedömning av tryckkvalitet. Det system vi utvecklat för att bedöma och förstå tryckkvalitet har potential att användas i större skala, säger Jens Lundström.

Utvecklar framtidens trygghetslarm

Avhandlingens andra del handlar om metoder för att automatiskt upptäcka när potentiellt farliga situationer inträffar i ett hem – något som kan leda till stora förbättringar inom till exempel äldrevård. Idag sköter bland annat nattpatruller ifrån Hemvårdsförvaltningen tillsynen av äldre genom hembesök flera gånger per natt.

– I forskningen har vi koncentrerat oss på ”smarta hus” – alltså hus med sensorer. Vi har studerat hur husen kan ”lära sig” den boendes beteendemönster och slå larm om något avvikande inträffat. På sikt kan man tänka sig ett system som larmar automatiskt – exempelvis när en person faller i sitt hem och därmed kan få hjälp tidigare än vad som är möjligt idag, säger Jens Lundström.

Forskning i samverkan

Forskningen om tryckkvalitet har skett i samarbete med papperstillverkaren Stora Enso Hylte och tryckerikoncernen V-TAB. En del av mätningarna har skett på Hallandsposten.

Forskningen om avvikelsedetektering i smarta hus har utvecklats ifrån Hälsoteknikcentrum Hallands projekt "Trygg om natten". Den sker i nära samarbete med Hemvårdsförvaltningen och trygghetslarmsutvecklaren Neat Electronics AB.

Disputation 13 juni

Massmedier hälsas välkomna till disputationen.

Avhandlingens titel: Situation Awareness in Colour Printing and Beyond

Datum och tid: Fredag den 13 juni, kl. 13.15
Plats:
Högskolan i Halmstad, Hus J ("Visionen"), Wigforssalen. Kristian IV:s väg 3, Halmstad.
För mer information,
kontakta Jens Lundström. Tfn 035-16 78 65, mobil 070-871 21 61, e-post jens.lundstrom@hh.se


Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad är en av de nyare högskolorna i landet och framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil som det innovationsdrivande lärosätet utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 9 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 50 professorer.