Skip to main content

Catarina Coquand blir ny högskoledirektör på Högskolan i Halmstad

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2016 11:42 CET

Det blir Catarina Coquand som efterträder Inger Johansson som högskoledirektör på Högskolan i Halmstad. Catarina Coquand är i dag dekan vid fakulteten för teknik och samhälle vid Malmö högskola och tillträder sin nya befattning den 1 februari 2017.

– Jag ser verkligen fram emot jobbet som högskoledirektör, och att få ta med mig mina erfarenheter som dekan och lärare och att använda dem för driva utveckling och förbättring i ett verksamhetsstöd, säger Catarina Coquand.

Efter sin doktorsexamen i datavetenskap vid Göteborgs universitet 1996 blev Catarina Coquand anställd vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg, där hon har varit lärare och forskare, och senare även prefekt och projektledare. År 2013 blev hon dekan vid Malmö högskola, vid den nystartade fakulteten för teknik och samhälle.

– Jag har ett gott intryck av Högskolan i Halmstad, som har varit duktig på samverkan – det säger något om vilken kultur och stämning som råder på en högskola – och det var viktigt inför mitt eget beslut, säger Catarina Coquand.

Vikarierande rektor Thorsteinn Rögnvaldsson är glad att få välkomna Catarina Coquand som ny högskoledirektör:

– Hon har bred erfarenhet från många olika delar av högskoleverksamheten, vid flera olika lärosäten, och dessutom omfattande ledarerfarenhet.

Catarina Coquand är 54 år, och är bosatt i Mölndal utanför Göteborg.

Catarina Coquand, curriculum vitae

Anställningar

 • dekan Malmö högskola 2013–
 • projektledare Chalmers 2012–2013
 • prefekt Chalmers och Göteborgs universitet 2006–2012
 • lärare och forskare Chalmers 1996–2012
 • forskare Ellemtel Utveckling AB 1989–1990

Uppdrag

 • styrelseledamot i Swedish ICT 2015–2016
 • styrelseledamot Software Centre 2011­–
 • styrelseledamot GigaHertz Centre 2010–2012
 • koordinator för Wallenberg Global Network 2004–2006
 • projektledare för ett nytt civilingenjörsprogram inom IT och koordinator för forskningssatsning inom IT 1998– 2001

Utbildning

 • filosofie doktor i datavetenskap, Göteborgs universitet 1996

Kontakt

Catarina Coquand: catarina.coquand@mah.se

Thorsteinn Rögnvaldsson, vikarierande rektor, Högskolan i Halmstad, telefon: 076-724 62 77


Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad är en av de nyare högskolorna i landet och framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil som det innovationsdrivande lärosätet utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 9 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 50 professorer.