Skip to main content

Det händer massor på Högskolan i Halmstad i sommar – med start redan i dag

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2017 08:48 CEST

Det händer mycket på Högskolan i Halmstad i sommar. Bild: JESPER MOLIN

Sommartid innebär färre pressmeddelanden och nyheter från Högskolan i Halmstad, men det betyder inte att verksamheten ligger nere. Tvärtom! Den första aktiviteten drar igång redan i dag. I sommar finns det chans att hänga med på studier under vattenytan, höra spännande forskning om båtnamn, besöka Hallands flora och fauna, träffa kinesiska studenter på långväga utbyte – bland mycket annat.

Här kommer en lista med nyhetstips, evenemang och kurser (med reservation för eventuella ändringar). En lista att hålla koll på, såväl regniga som soliga dagar.

Varmt välkommen att höra av dig till respektive kontaktperson eller till kommunikationsavdelningen.

Följ oss på Facebook, Instagram. Håll koll på webbsidan hh.se och inte minst det digitala forskningsmagasinet Samspel.hh.se, för fler händelser och nyhetstips.

Presskontakter på sommaren:

Det enklaste sättet att nå Högskolans kommunikatörer under sommaren är via lärosätets växel:
035-16 71 00

SOMMARENS NYHETSTIPS

Tall Ships och turister kommer till stan

Tomas Nilson, universitetslektor i historia vid Högskolan i Halmstad, forskar om sjöfartshistoria och turism ur ett historiskt perspektiv. Han har bland annat studerat badandets historia – hur vårt badande har gått från att vara en medicinsk angelägenhet till rekreation – samt campingens utveckling och skolkoloniverksamhet. Han har också studerat havets undanskymda roll i vår historieskrivning.

Kontakta Tomas Nilson: 0704-96 49 24, e-post: tomas.nilson@hh.se

Läs mer om forskningen: http://samspel.hh.se/artiklar/2016-09-22-havet-har-en-bortglomd-roll-i-var-historieskrivning.html


Båtnamn förr och nu – föreläsning under Tall Ships Races, 30 juni och 1 juli

Vega, Hoppetossa eller Beatrice Aurore, de kära båtarna har många namn. Men varför ger vi båtarna namn? Finns det bra och dåliga båtnamn? Vad säger namnet om båten – eller dess ägare? Fredagen den 30 juni klockan 14.00 och lördagen den 1 juli klockan 13.15, sannolikt i familjeområdet ”Jolly Park” i Järnvägsparken, återkom gärna för exakt plats.

Föreläsare är Emilia Aldrin, doktor i nordiska språk med inriktning på namnforskning, som undervisar i och forskar om svenska språket vid Högskolan i Halmstad.
Föreläsningen arrangeras som ett samarbete mellan Folkuniversitetet och Halmstads kommun.

Kontaktperson: Hedvig Weibull, hedvig.weibull@folkuniversitetet.se

Läs mer om föreläsningen: http://bit.ly/2rYX5x3


Sommarens hälsa och kost

Både kroppslig hälsa och nyttig kost brukar tillhöra idealen under sommarmånaderna. Men hur gör man egentligen för att leva ett nyttigare liv när varje dag är en ledig dag?

Och vad händer när träningen går till överdrift? Eller får ett närmast religiöst skimmer?

På Högskolan i Halmstad finns det många att fråga.

Madeleine Solenhill, doktor i medicinsk vetenskap vid Högskolan i Halmstad, forskar om hälsa och kan svara på frågor om bland annat hälsosamma levnadsvanor (i synnerhet om kost och fysisk aktivitet), hälsofrämjande insatser på samhällsnivå, smarta städer och hållbar hälsoteknologi.

Kontakta Madeleine Solenhill: 0736-39 47 93, madeleine.solenhill@hh.se


När träningen går till överdrift

Julia Malmborgs studie om ortorexi på två olika utbildningar visade att fenomenet var utbrett, samtidigt som det finns ett stort mörkertal.

Kontakta Julia Malmborg: 0729-77 36 76, julia.malmborg@hh.se

Läs mer om forskningen: https://www.mynewsdesk.com/se/hh/pressreleases/naer-blir-haelsa-ohaelsa-1840989


När hälsa blir som en religion

Britta Pelters vid Högskolan i Halmstad har tillsammans med forskarkollegan Barbro Wijma från Linköpings universitet kommit fram till att dagens hälsovurm uppfyller alla kriterier för att vara en religion. Något som bland annat innebär ökade risker för dem som inte passar in i den hälsosamma mallen.

Kontakta Britta Pelters: 0737- 54 05 84, britta.pelters@hh.se

Läs mer om forskningen: https://www.mynewsdesk.com/se/hh/pressreleases/haelsa-aer-den-nya-religionen-1618782


DET HÄNDER PÅ HÖGSKOLAN I SOMMAR

Felsökning och testning på schemat, 12–15 juni

Halmstad Summer School on Testing, HSST
Testning och felsökning tar upp en stor del av mjukvaruutvecklares tid och resurser, och trots det är metoderna för testning ofta bristfälligt strukturerade, något som det man under de senaste årtiondena har arbetat med att förändra. Den här kursen ger en överblick av läget inom testning och felsökning och innehåller allt från teori och exempel från industrin till verktyg och handfasta råd och guider.
Kontaktperson: Mohammad Mousavi, 035-16 71 22, m.r.mousavi@hh.se
Läs mer om kursen: http://ceres.hh.se/mediawiki/HSST_2017

Barn och unga labbar på FabLab, vecka 26 och 32

Aktiv sommar är kommunens kostnadsfria läger och sommarverksamheter på en rad olika teman och en rad platser runt om i Halmstad. I år besöks labbet FabLab på Högskolan av barn och unga i åldrarna 9-16 år. Under totalt nio dagar veckorna 26 och 32 kommer grupper träffas för att labba och lära på Högskolan. Förhoppningen är att deltagarna ska få upp ögonen för naturvetenskapen och kanske få idéer för framtidens studie- och yrkesval.

Kontaktperson: Mattias Bokinge, 035-16 7916, mattias.bokinge@hh.se


Antagningsbesked, 13 juli

Den 13 juli är det dags. Då kommer antagningsbeskeden inför höstens kurser och utbildningar. Beskeden kommer via antagning.se:
https://antagning.se/sv/Hur-du-anmaler-dig-och-haller-koll/Las-antagningsbeskedet-och-svara-/

Kontakt: kommunikationsavdelningen, via växeln, 035-16 71 00


Sommaröppet, 21 juli

Att börja studera på högskola kan vara både spännande och pirrigt och det finns många frågor som kan få svar redan innan terminsstart. Fredagen den 21 juli öppnar Högskolan i Halmstad därför portarna för blivande studenter. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor till studentambassadörer och representanter för studentkåren, kika runt i lokalerna och även att träffa lärare och studievägledare.
Tid och plats: fredagen den 21 juli kl. 10–14 i glasgången, ingång genom huvudentrén.

Kontaktperson: Niclas Rosander, marknadsförare, 035-16 79 69, niclas.rosander@hh.se

Läs mer om sommaröppet:
www.hh.se/villstudera/motvarastudenter/sommaroppet.11757.html


Intelligenta system under lupp, 17–21 juli

Under sommarkursen Summer School on Cyber Physics (CPS) sammanförs teoretiska grunder med industriell tillämpningen. Kursen har deltagare från såväl akademi som lokalt näringsliv.
Exempel på CPS-system kan vara exempelvis smarta transportsystem och intelligenta elnät.
Alla föreläsningar hålls på engelska.
Kontaktperson: Walid Taha, 035-16 76 19
Läs mer om kursen: http://ceres.hh.se/mediawiki/CPS_2017


Kinesiska studenter reser från andra sidan jorden för två veckors sommarstudier i Halmstad, 7–18 augusti

Vad är det som attraherar kinesiska studenter att läsa en sommarkurs i Halmstad? Mellan den 7 och 18 augusti gästar fyra kinesiska studentgrupper Högskolan för att läsa IT-forensik, energiteknik, datavetenskap respektive miljövetenskap. Totalt kommer 91 kinesiska studenter.
För mer information, kontakta kursansvarig lärare:
• Digital forensik: Mattias Weckstén, 035-16 73 96, mattias.wecksten@hh.se
• Energiteknik: Mei Gong, 035-16 73 21, mei.gong@hh.se
• Datavetenskap: Alexey Vinel, 035-16 79 84, alexey.vinel@hh.se
• Miljövetenskap: Sylvia Waara, 035-16 76 95, sylvia.waara@hh.se


Kurs i svenska för utbytesstudenter, 9 augusti–8 september

På Högskolan i Halmstad läser utbytesstudenter från hela världen. Inför terminsstart satsar Högskolan i år på att erbjuda en kurs i svenska för europeiska utbytesstudenter som åker inom utbytesprogrammet Erasmus. Kursen börjar före terminsstart, den 9 augusti, och pågår drygt en månad. Studenterna kommer att göra utflykter till lokala besöksmål och utöver språkstudierna få en inblick i Halmstad, Sverige och det svenska samhället.

Läs mer om kursen: www.hh.se/swedishcourse
Kontaktperson: Johanna Jansson: 0701-48 77 48, johanna.jansson@hh.se


Hälsoinnovation med smak av Draknästet, 22–25 augusti

Health Innovation Summer School 2017 (HISS). 

Här träffas forskarstudenter för att prata hälsoinnovation, teknologiska lösningar och innovationers roll i ett samhälle i förändring. Deltagarna får arbeta fram en egen innovation tillsammans med en internationell studentgrupp och representanter för målgrupper och slutanvändare. Examinationen är inspirerad av tv-programmet Draknästet.
Det kommer även att hållas kreativa workshoppar med föreläsare från Högskolan i Halmstad, Uppsala universitet samt University of Victoria i Kanada.

Kontaktperson: Ingela Skärsäter, tel: 0721-56 17 09, ingela.skarsater@hh.se


SOMMARKURSER MED START VECKA 24

På besök hos växter och djur i den halländska naturen

Floristik och faunistik, vecka 24–26 samt 31–32

Deltagarna i sommarkursen Floristik och faunistik undersöker viktiga biotoper i den halländska naturen och lär sig känna igen de växter och djur som lever där, bland annat i exkursioner till Tylösand och Vilshärad. Största delen av kursen tillbringas ute i fält. Ett projektarbete ingår i kursen som pågår under tre veckor i juni, samt två veckor i augusti.

Kontaktperson floristik: Clas Dahlin, 035-16 75 84, clas.dahlin@hh.se

Kontaktperson faunistik: Göran Sahlén, 035-16 73 98, 0705437223

Läs mer om kursen: http://www.hh.se/villstudera/naturvetenskapmiljoochmatematik/kurser.65438545.html?anmalningskod=30100&termin=20171


Med fokus på livet under vattenytan

Livet i tångskogarna vecka 24–25 samt 32–34

Hur är våra kustnära ekologiska samhällen sammansatta? Under sommarkursen Livet i tångskogarna besöks olika lokaler längs den halländska kusten, med fältstudier av alger och marina djur i hällkar, algskogar och på sandbottnar. Det blir undervisning ovan och under vattenytan där vissa organismer insamlas genom fridykning eller håvning, och studeras sedan på Högskolans biologilaboratorium. Kursen ges under två veckor i juni och tre veckor i augusti.

Kontaktperson: Lars-Erik Widahl, 0702-52 79 33, lars-erik.widahl@hh.se

Läs mer om kursen: http://www.hh.se/villstudera/naturvetenskapmiljoochmatematik/kurser.65438545.html?anmalningskod=30303&termin=20171


Här möbleras framtidens hem

Designprojekt, start vecka 24

I årets kurs får studenterna designa möbler för framtidens hem, med fokus på livsstilsförändringar i samhället. Projektet sker i samarbete med en lokal producent. Kursens syfte är att ge ett helhetsperspektiv på produktutvecklingsprocessen. Deltagarna får öva sin förmåga att, på ett konceptuellt stadium, utveckla produkter i nära samarbete med företag, öva personliga färdigheter i designmetodik, illustrationsteknik och modellteknik. Slutprodukterna ställs ut i glaskuberna på campus, mellan hus Q och P i slutet av vecka 33.

Kontaktperson: Britta Teleman, tel: 0705-65 2316 britta.teleman@hh.se


Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad är en av de nyare högskolorna i landet och framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil som det innovationsdrivande lärosätet utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 9 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 50 professorer.