Skip to main content

Doktorand vid Högskolan i Halmstad disputerar om framtidens fordonssäkerhet

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2013 13:35 CEST

På fredag disputerar Annette Böhm, en av Högskolan i Halmstads egna doktorander inom området informationsteknologi, med en avhandling som i framtiden kan komma att revolutionera trafiksäkerheten.

– Jag forskar inom fordonskommunikation, om hur bilar ska kunna utbyta viktig säkerhetsinformation med varandra.

Annette Böhm är doktorand inom CERES, Centrum för forskning om inbyggda system, och lägger på fredag fram avhandlingen ”Delay-sensitive wireless communication for cooperative driving applications” – om kommunicerande fordon i trafiken.

I korta drag går Annette Böhms forskning ut på att förse morgondagens fordon med inbyggda system så att bilar så snabbt som möjligt ska kunna informera andra bilar och förare i ett visst område om olika faror och trafiksituationer.

– Informationen kan egentligen handla om allt möjligt, men jag har främst ägnat mig åt säkerhetsapplikationer. Kunskapen om andra bilars position och hastighet eller information om en oväntad händelse, till exempel en inbromsning eller ett filbyte, kan användas för att varna föraren i tid och därmed undvika en potentiell krock, säger Annette Böhm.

Annette Böhm flyttade till Halmstad från Tyskland år 2000 och har tidigare tagit både sin kandidat- och magisterexamen vid Högskolan i Halmstad.

– Jag har alltid varit intresserad av de skandinaviska länderna och kom till Linköping som utbytesstudent redan 1996. Sedan bestämde jag mig för att byta spår och läste ett tekniskt basår på Högskolan i Halmstad. Svaret på varför det blev just Halmstad är nog så enkelt som närheten till stränderna och havet.

I sin forskning har Annette Böhm använt sig av så kallade kommunikationsprotokoll i bilar.

– För att last- och personbilar av olika märken ska kunna ”prata” krävs ett gemensamt språk. Det är en unik situation där fordonstillverkarna måste samarbeta.

Hon tror att den här typen av fordon kommer att finnas i trafiken inom åtta–tio år.

– Intresset är väldigt stort både från näringsliv och statliga myndigheter, inte minst när det gäller standardiseringen av kommunikationen. I slutändan hoppas jag att min forskning kommer att rädda liv. Det är stora ord men samtidigt uppstår det dagligen många farliga situationer som gör att folk dör i trafiken. Med hjälp av bil-till-bil-kommunikation tror jag att antalet kommer att minska.

Disputationen äger rum på Högskolan i Halmstad fredagen den 7 juni kl.10.15 i sal R1107. 

Välkommen!

Läs en sammanfattning av avhandlingen (abstract).

För mer information kontakta Annette Böhm tel. 076-63 49 255 e-post: annette.bohm@hh.se


Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad är en av de nyare högskolorna i landet och framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil som det innovationsdrivande lärosätet utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 9 000 studenter och 600 anställda, varav 40 professorer.