Skip to main content

En bransch i omvandling – Nationell redovisningskonferens på Högskolan i Halmstad

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2010 14:32 CEST

Hur ser framtiden ut inom området externredovisning och revision? Det är huvudfrågan för den fjärde nationella redovisningskonferensen som hålls på Högskolan i Halmstad den 30 september–1 oktober. Konferensen vänder sig både till forskare och yrkesverksamma.

Konferensen fokuserar på de förändringar som branschen står inför. Ett aktuellt exempel är den nya lagstiftningen om slopad revisionsplikt för små aktiebolag som träder i kraft den 1 november i år. Det innebär att ungefär 250 000 svenska företag själva kan välja om de ska fortsätta med traditionell revision eller inte.

– Detta berör många och är en viktig fråga som kommer att diskuteras under dagen. Vad kommer det att utvecklas för praxis i framtiden? Vad innebär detta för företagen, revisionsbyråer och skattemyndigheten? säger Arne Söderbom, universitetslektor i företagsekonomi och en av konferensens arrangörer.

På konferensen medverkar landets främsta forskare inom externredovisning och revision, samt yrkesverksamma på revisionsbyråer runt om i landet.

Den nationella redovisningskonferensen är den fjärde i ordningen. De tidigare konferenserna har hållits med två års mellanrum på Uppsala, Linköpings och Örebro universitet.

Den Svenska Revisionsakademin, som står bakom konferensen, bildades 2002 på initiativ av universitet och högskolor, de stora revisionsföretagen, offentliga aktörer och intressenter på kapitalmarknaden.

För mer information, kontakta
Marita Blomkvist, marita.blomkvist@hh.se, 035-16 75 07
Arne Söderbom, arne.soderbom@hh.se, 035-16 79 18

Högskolan i Halmstad – för utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.
Högskolan i Halmstad har som en av de nyare högskolorna i landet varit framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil utgörs av tre sammanflätade styrkeområden som kan sammanfattas som utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. I dag har Högskolan 14 500 studenter och 500 anställda, varav ett 50-tal professorer.