Skip to main content

Examensarbete om effektivare elanvändning prisas

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2014 17:21 CEST

Richard Nolhag, tidigare student på Energiingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad, har fått ett stipendium på 15 000 kronor för sitt examensarbete om hur kraftvärmeverk kan minska sin energianvändning.

Det är branchorganisationen Avfall Sverige som varje år delar ut stipendier för förtjänstfulla examensarbeten inom avfallshantering och återvinning. Stipendierna är tänkta som en uppmuntran för studenter att skriva uppsatser inom området.

– Det känns jättekul att bli uppmärksammad från branschen för det arbete man har lagt ner. Jag är särskilt glad över att de såg att examensarbetet kan användas för en bredare publik än bara kraftvärmeverk – det var just det som var min intention när jag skrev uppsatsen, säger Richard Nolhag.

På uppdrag av Renova

Examensarbetet gjordes förra året på uppdrag av Renova, ett företag inom avfall och återvinning. Richard Nolhag tog fram förslag på hur Renova skulle kunna minska elanvändningen på sitt avfallskraftvärmeverk i Göteborg.

Enligt motiveringen visar uppsatsen på en direkt praktisk nytta genom minskad energiåtgång och därmed minskade kostnader för många kraftvärmeverk, något som påverkar i princip alla svenska kommuner.

Jobbar som elkonstruktör

Richard Nolhag har läst till energiingenjör på Högskolan i Halmstad och tog examen våren 2013. I dag jobbar han som elkonstruktör på företaget Reinertsen i Göteborg, där han projekterar elinstallationer på i huvudsak norska oljeplattformar.

– Det handlar om hela kedjan – från idé till installation. Genom mitt examensarbete lärde jag mig mycket om hur processer fungerar, något jag har stor nytta av i dag. Det finns många likheter i de processrelaterade delarna, oavsett om det är ett kraftvärmeverk eller en oljeplattform.

Fotnot. Uppsatsen heter”Effektivare elanvändning på avfallskraftvärmeverk – förslag till handlingsplan för minskad elanvändning på Renovas anläggning i Göteborg.” Stipendiet delades ut under Avfall Sveriges årskonferens i Borås den 20–21 maj. Avfall Sverige är en expertorganisation inom avfallshantering och återvinning.

För mer information, kontakta Richard Nolhag, richard@nolhag.se, tel. 070-205 42 41.

Läs mer och ladda ner uppsatsen på Avfall Sveriges webbplats

Energiingenjör – förnybar energi 180 hp


Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad är en av de nyare högskolorna i landet och framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil som det innovationsdrivande lärosätet utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 9 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 50 professorer.