Skip to main content

Falkenberg första kommun att skriva intentionsavtal om samverkan med Högskolan i Halmstad

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2013 18:30 CET

Onsdagen den 4 december undertecknade Högskolan i Halmstad och Falkenbergs kommun ett intentionsavtal om fördjupat samarbete. För Högskolan utgör avtalet startskottet för flera liknande avtal som bidrar till långsiktig kommunsamverkan och en värdeskapande utveckling.

– Vi är mycket glada över att få teckna avtal med Falkenbergs kommun. Målet är att båda parter skall gynnas när kommun och näringsliv möter utbildning och forskning i en fördjupad kontakt, säger Mikael Alexandersson, rektor vid Högskolan i Halmstad.

Högtidlig ceremoni

Avtalet undertecknades vid en högtidlig ceremoni i Falkenbergs stadshus av Högskolans rektor Mikael Alexandersson, Falkenbergs kommunchef Rolf Landholm och kommunstyrelsens ordförande Mari-Louise Wernersson.

– Vi är jättestolta över detta samarbetsavtal! De satsningar som Högskolan i Halmstad gör i sin verksamhet kopplat till forskning och innovation ligger väl i linje med de utmaningar som vi som kommun står inför. Tanken är att vi nu ska kunna samlas kring ännu fler konkreta projekt och teman, till exempel framtidens skola, hälsoinnovation, medborgarinflytande, omvärldsbevakning, destinationsutveckling och hållbar turism, säger Mari-Louise Wernersson.

Långsiktig samverkan

Högskolan samarbetar redan med Falkenberg inom flera områden, bland annat i olika forskningsprojekt. Avtalet handlar om att skapa förutsättningar för en uthållig och långsiktig samverkan som ger ömsesidiga mervärden. Inom utbildning kan det handla om samverkan med arbetslivet – till exempel verksamhetsförlagd utbildning eller praktik. Det kan också handla om forskning i samarbete med andra aktörer. Högskolan vill även skapa en återkommande dialog om nya och befintliga utbildningar.

– Vi är ett innovationsdrivande lärosäte som är på väg att bli alltmer forskningsintensivt. Detta ökar kraven på att etablera långsiktig samverkan med organisationer och aktörer i omvärlden. Avtalet ger bättre förutsättningar för detta, säger Mikael Alexandersson.

För att underlätta att intentionsavtalet leder till konkreta aktiviteter och åtgärder bildas en samverkansgrupp. Den kommer att fungera som ett dialogforum för båda parter.Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad är en av de nyare högskolorna i landet och framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil som det innovationsdrivande lärosätet utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 9 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 50 professorer.