Skip to main content

Företagarens villkor skildras i romanform

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2012 14:06 CEST

Hur är det att vara företagare? Arne Söderbom, docent i företagsekonomi på Högskolan i Halmstad, berättar i sin nya bok ”Företagaren” om hur livet som företagare och entreprenör kan vara.

I många läroböcker i dag beskriver man ofta hur någonting bör vara eller hur saker och ting ska fungera. I den här boken berättar vi om hur det egentligen är att vara företagare. Som företagare möter man både framgångar och motgångar och hamnar i situationer som kan vara svåra att veta hur man ska hantera, säger Arne Söderbom.

Boken har Arne Söderbom skrivit tillsammans med Svante Leijon, docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg. För att ge en mer realistisk bild av företagande har de valt att skriva i romanform. Läsaren får följa entreprenören Esbjörn Järfeldt som driver ett företag som så småningom blir börsnoterat.

– Handlingen är hämtad ur det verkliga livets entreprenörskap, där ett antal kända och mindre kända företagares strategiska val har fått stå modell. Bland annat tar vi upp vad som händer i affärer i en verksamhet där entreprenören strävar efter tillväxt, förändring och personlig framgång, förklarar Arne Söderbom.

Teoretisk reflektion
Varje kapitel följs av en teoretisk reflektion där författarna utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv diskuterar vad som har hänt. Boken avslutas med fördjupande teoretiska kapitel om entreprenörskap och företagsekonomi.

Arne Söderbom har själv en bakgrund som företagare och har drivit företag i 25 år.

– Jag har haft ett verkstadsföretag som jag startade när jag var 27 år. Jag har också haft en konsultbyrå där jag jobbade med revision och redovisning, men också med organisationsutveckling på större företag, berättar Arne Söderbom som disputerade vid Handelshögskolan i Göteborg år 1995.

Livet som företagare kan vara både spännande och utmanande och Arne Söderbom menar att det inte alltid följer något strikt mönster. Ofta ställs man inför olika problem som måste lösas. Det kan vara allt från finansiering till hur man får ihop det med sin familj. Det är mycket som ska stämma och fungera.

– Det finns också ett stort riskmoment. Går det dåligt kanske företaget går i konkurs. I boken mals alla de här bitarna ihop till en stor komplexitet för Esbjörn Järfeldt, som driver företaget ihop med sin hustru, berättar Arne Söderbom.

Används i undervisningen
Boken vänder sig främst till utbildningar i företagsekonomi och entreprenörskap på högskolenivå, men kan också användas vid andra utbildningar inom entreprenörskap. Även företagare och andra intresserade kan ha nytta och glädje av Esbjörn Järfeldts erfarenheter.

Boken har provats vid några av Högskolans kurser i entreprenörskap, och tanken är att den i höst ska användas på 31–60-poängsnivån i samma ämne.

– Jag hoppas att studenterna ska tycka att den är spännande att läsa och att de på vägen får en teoretisk förståelse för hur personen i boken ”tänker företagsekonomiskt” och hur saker och ting kan gå till. Genom boken får de en inblick i hur det egentligen är att vara företagare, säger Arne Söderbom.

Arne Söderbom är docent i företagsekonomi med inriktning redovisning och ekonomistyrning vid Högskolan i Halmstad. Svante Leijon är docent i företagsekonomi med inriktning administration och ledarskap vid Handelshögskolan i Göteborg. Båda har egen erfarenhet av näringslivsverksamhet och forskar inom området entreprenörskap.

För mer information kontakta Arne Söderbom på telefon 035-16 79 18 eller e-post arne.soderbom@hh.se

Boken är utgiven av SNS Förlag. Kontaktperson Marie Ottosson, telefon 0707-23 45 11, e-post marie.ottosson@sns.se

Högskolan i Halmstad – för utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.
Högskolan i Halmstad har som en av de nyare högskolorna i landet varit framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil utgörs av tre sammanflätade styrkeområden som kan sammanfattas som utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. I dag har Högskolan cirka 10 500 studenter och 600 anställda, varav 40 professorer.