Skip to main content

Gymnasieelever möter Högskolans forskare på ForskarFredag

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2013 15:54 CEST

Högskolan i Halmstad är i år en av arrangörerna av vetenskapsfesten ForskarFredag. Gymnasieelever bjuds in till Nolltrefem i centrala Halmstad för att prova på och inspireras av lärosätets forskning. Robotar, smeknamnsforskning, nanoteknik, hälsoinnovationer, mat, fysiologi och träning är några av forskningsämnena på schemat.

ForskarFredag firas på ett 30-tal orter i Sverige den 27 september. De svenska aktiviteterna samordnas av Vetenskap & Allmänhet med stöd av EU-kommissionen, Vetenskapsrådet, Vinnova samt forskningsråden Formas och Forte.

– Vi vill visa att forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb! Samtidigt vill vi skapa mötesplatser där allmänhet och forskare kan samtala om hur forskning berör oss alla i vår vardag, säger Lotta Tomasson, nationell samordnare för ForskarFredag vid Vetenskap & Allmänhet.

I Halmstad arrangeras ForskarFredag på Nolltrefem, kulturhuset för unga i centrala Halmstad, av Högskolan i Halmstad tillsammans med Halmstads kommun. Gymnasieelever i årskurs 3 välkomnas att träffa Högskolans forskare, prova på forskning och experimentera.

– Det är glädjande att intresset har varit stort från gymnasieskolorna. Det är verkligen roligt att vi kan göra detta evenemang tillsammans med kommunen. Vi har mycket forskning av hög kvalitet och det är viktigt att vi visar upp den spännande forskning som vi bedriver på Högskolan i Halmstad, säger Pernilla Nilsson, professor och projektledare för ForskarFredag Halmstad.

ForskarFredag är en del av EU-kommissionens Researchers’ Night, ett evenemang som firas den fjärde fredagen i september varje år i mer än 30 länder i Europa.

För mer information och pressbilder, besök www.forskarfredag.se, eller kontakta:

Pernilla Nilsson, professor i naturvetenskapernas didaktik, Högskolan i Halmstad, projektledare för ForskarFredag i Halmstad, 0708-35 27 72, pernilla.nilsson@hh.se

Lotta Tomasson, Vetenskap & Allmänhet, projektledare ForskarFredag i Sverige, 070-728 97 20, lotta(@)v-a.se

Vetenskap & Allmänhet, VA, främjar dialog och öppenhet mellan allmänhet – särskilt unga – och forskare. Föreningen arbetar för att åstadkomma samtal i nya former om forskning som engagerar. VA utvecklar också ny kunskap om samspelet forskning – samhälle genom opinionsundersökningar och studier. Medlemmar är ett 80-tal organisationer, myndigheter, företag och föreningar. Dessutom finns individuella medlemmar. Se även www.v-a.se


Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad är en av de nyare högskolorna i landet och framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil som det innovationsdrivande lärosätet utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 9 000 studenter och 600 anställda, varav 40 professorer.