Skip to main content

Högskolan i Halmstad firar akademisk högtid: installation av rektor och åtta nya professorer

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2011 12:16 CET

På fredag, den 18 november, firar Högskolan i Halmstad akademisk högtid. Då installeras rektor Mikael Alexandersson och nya professorer i sina ämbeten, och nya docenter och doktorer uppmärksammas. Dessutom promoveras Högskolans första egna doktor och hedersdoktorer, och det pedagogiska priset delas ut.

Vid Högskolans akademiska högtid högtidlighåller och hyllar Högskolan de akademiska framsteg som har gjorts på lärosätet. Sedan 1999 har 37 professorer installerats och på fredag är det dags för ytterligare åtta.

Vid högtiden installeras dessutom Högskolans nya rektor Mikael Alexandersson. Därutöver rymmer programmet promovering av Högskolans första egna doktor och hedersdoktorer, uppmärksammande av nya docenter och doktorer samt utdelning av det pedagogiska priset till en framgångsrik lärare.

Den akademiska högtiden pågår hela dagen och inleds klockan 9.30 med presentation av de nya professorerna och efterföljande installationsföreläsningar. Klockan 15.30 börjar högtidsceremonin, ackompanjerad av tal och musik.

PROGRAM – akademisk högtid, Högskolan i Halmstad, den 18 november 2011

Välkomstanförande och professorspresentationer
professor Thorsteinn Rögnvaldsson, fakultetsnämndens ordförande
Malcussalen kl. 9.30–9.55

Installationsföreläsningar
Professor Cathrine Hildingh, vårdvetenskap med inriktning omvårdnad
”Hur kan berättelser bidra till förståelse för hjärtats oro?”
Malcussalen kl. 10.00–10.25

Professor Gabriel Baffour Awuah, företagsekonomi inriktning marknadsföring
"Acting in a globalized world: Marketing Perspective" (föreläsningen hålls på engelska)
Haldasalen kl. 10.00–10.25

Professor Walid Mohamed Taha, datalogi
”Cyber-Physical Systems” (föreläsningen hålls på engelska)
Wigforssalen kl. 10.00–10.25

Professor Barbro Arvidsson, omvårdnad med inriktning yrkesmässig handledning
”Handledning en utmaning för forskaren”
Malcussalen kl. 10.30–10.55

Professor Claes Ericsson, utbildningsvetenskap
”Ränderna går aldrig ur – en betraktelse över skolans musikundervisning”
Haldasalen kl. 10.30–10.55

Professor Mike Danilovic, industriell organisation inriktning innovation & technology management
”Om innovation och affärsskapande”
Wigforssalen kl. 10.30–10.55

Professor Urban Johnson, psykologi med inriktning idrott
”Ett biopsykosocialt perspektiv på prediktion och rehabilitering av idrottsskada”
Haldasalen kl. 11.00–11.25

Professor Mikael Sandberg, statsvetenskap
”Demokratiska revolutioner?”
Wigforssalen kl. 11.00–11.25

Högtidsceremoni, Malcussalen, kl. 15.30

Välkomstanförande, Karin Starrin, ordförande, högskolestyrelsen

Högtidstal, Lars Haikola, universitetskansler, Högskoleverket

Rektorsinstallation
Installationen förrättas av Romulo Enmark, rektor vid Försvarshögskolan och tidigare rektor vid Högskolan i Halmstad

Professorsinstallation
Installationen förrättas av rektor Mikael Alexandersson

Promovering av Högskolans första egna doktor och hedersdoktorer

Högskolans tack till nyblivna docenter och doktorer

Högskolans pedagogiska pris

Tal, Patrik Mattisson, ordförande, Halmstads studentkår


Presentatör under ceremonin: prorektor Carina Ihlström Eriksson

Musik framförs under dagen av Niclas Gustafson, Elina Nygren och Samuel Lundström.

Presentationsmaterial
Rektor Mikael Alexandersson och de nya professorerna presenteras i en folder respektive broschyr som delas ut vid den akademiska högtiden på fredag och som finns att ladda ned eller bläddra i på Högskolans webbplats.

Där finns också mer information om akademisk högtid och tillbakablickar på tidigare högtider som Högskolan i Halmstad har firat.

Pressbilder finns här.

Installationsföreläsningarna och ceremonin är öppna för allmänheten.

Mer information, Marianne Dellstrand, telefon 0703-16 71 61 och Lena Lundén, telefon 073-241 74 43.

Välkomna!

Högskolan i Halmstad – för utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.
Högskolan i Halmstad har som en av de nyare högskolorna i landet varit framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil utgörs av tre sammanflätade styrkeområden som kan sammanfattas som utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. I dag har Högskolan 11 000 studenter och 600 anställda, varav 40 professorer.