Skip to main content

Högskolan i Halmstad och Stena Recycling tecknar samverkansavtal i samband med årets examensmässa

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2019 08:43 CEST

Högskolan i Halmstad och Stena Recycling skriver under ett nytt avtal för samverkan. I morgon, den 5 juni, på Utexpo – Högskolan i Halmstads årliga examensmässa – kommer Högskolan och Stena Recycling att teckna ett samverkansavtal. Som en del av detta avtal delar Stena Recycling ut ett stipendium till ett värde av 10 000 kronor. Stipendiet tilldelas studenter vars examensarbete handlar om innovativa lösningar inom återvinning med fokus på rätt resurshantering.

Samverkansavtal för ömsesidig nytta

Samarbetet mellan Högskolan och Stena Recycling syftar till att stärka såväl lärosätets attraktivitet som Stena Recyclings konkurrenskraft. Genom samverkan skapas synergier mellan utbildning, forskning och innovation, där Stena Recycling får tillgång till studenters och forskares kunskaper, och Högskolan knyter en långsiktig kontakt med Sveriges ledande återvinningsbolag. Högskolans rektor Stephen Hwang ser mycket positivt på det nya samverkansavtalet:

– Stena Recycling är ett ledande företag inom återvinning, och är därmed en värdefull och strategiskt viktig samarbetspartner för Högskolan, som kommer att bidra till positiv utveckling.

Utexpo – en mässa full av aktivitet

Under Utexpo finns också mycket annat intressant att ta del av. Högskolan i Halmstad strävar efter att vara det innovationsdrivande lärosätet, en ambition som blir tydlig inte minst i de många nyskapande och samhällsnyttiga studentprojekt som presenteras på mässan. I flera av projekten märks den inverkan som Högskolans två profilområden – Hälsoinnovation, respektive Smarta städer och samhällen – har på lärosätets undervisning. Ett par exempel: i projektet Framtagning och utveckling av ett stapelbart träningsredskap för olympiska lyft samt gym och fitness utvecklar maskiningenjörerna Patrik Svensson och Anders Lagerberg en mer ergonomisk lösning än konkurrenterna och konstruerar en färdig prototyp. Ett annat exempel är Daniel Christensson och Emelie Eriksson vid programmet IT-forensik och informationssäkerhet, som undersöker säkerhetsaspekter kring smarta hem i projektet The Smart Home – from a Security Perspective. Utvecklingsingenjörerna Johanna Jonsson och Johanna Yunusova har i projektet Velox tagit fram en hälsoinnovation som skapar bättre kontroll över barns hälsa och ohälsa i tillväxt.

Examensprojekt med lokal anknytning och internationell relevans

Projekten som visas vid Utexpo erbjuder förslag på lösningar på lokala problem. Några av dem handlar också om internationella frågeställningar. I projektet Vision 45 – ett förnybart Halland kartlägger energiingenjörerna Jakob Eriksson och Erik Edelönn, i samarbete med Länsstyrelsen Halland, vilka möjligheter Halland har att vara energimässigt förnybart i ett klimatneutralt Sverige år 2045. Maskiningenjörerna Jesper Jakobsson och Per Lindsaga undersöker hur cykelanvändning kan öka i Halmstad i projektet Halmstad som hållbar cykelstad. David Thorstensson, student vid Miljövetenskapligt program, tar sig, i samarbete med Laholmsbuktens VA, an de senaste årens vattenbrist i Halmstads kommun, genom att undersöka Västra strandens reningsverks möjligheter att skapa dricksvatten från avloppsvatten i projektet Är återinfiltrering av avloppsvatten lösningen på Halmstads kommuns vattenbrist? I projektet Internationell studie om stålfiberbetong undersöker byggingenjören Tarik Ljajic hur Sverige kan dra nytta av hur andra länder arbetar med stålfiberarmering. Utvecklingsingenjörerna William Alderhell och David Norstedt har i sitt projekt Water & Cultivate tagit fram en sanitär toalettlösning som med superabsorbenter och urin skapar odlingsmöjligheter i u-länder med vattenbrist.

Öppettider för Utexpo, Högskolehallen

5 juni: öppet för besökare mellan klockan 10.00 och 16.00. Invigningen och stipendieutdelningen är klockan 13.00.
6 juni: öppet för besökare mellan klockan 10.00 och 16.00.

Kontakt

Sofia Ivarsson, ordförande i Utexporådet
sofiva17@student.hh.se


Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad rustar människor för framtiden genom att skapa värden, driva innovation och utveckla samhället. Ända sedan starten 1983 har verksamheten präglats av nytänkande. Högskolan är känd för sina populära verklighetsförankrade utbildningar och små studentgrupper. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer. Högskolan deltar aktivt i samhälls­utvecklingen genom omfattande och uppmärksammad samverkan med både näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil – det innovationsdrivande lärosätet – utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 11 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 55 professorer.