Skip to main content

Högskolan i Halmstad ökar sin antagning

Pressmeddelande   •   Jul 12, 2016 14:29 CEST

Drygt 7000 personer har antagits till höstens utbildningar och kurser på Högskolan i Halmstad.

I dag har alla som har sökt ett program eller en kurs på landets högskolor och universitet fått veta om de har kommit in. Vid Högskolan i Halmstad ökar lärarutbildningarna och programmet IT-forensik och informationssäkerhet starkt i popularitet. I topp ligger fortfarande sjuksköterskeutbildningen och ekonomutbildningarna.

21 983 personer sökte till höstens program och kurser på Högskolan i Halmstad. I dag, den 12 juli, har de fått sitt antagningsbesked och i det första urvalet har 7 189 personer kommit in på höstens utbildningar. Därmed är Högskolan i Halmstad ett av de lärosäten i landet som ökar sin antagning. Ökningen är på 13 procent och beror främst på att Högskolan har utökat antalet platser på några av de populäraste programmen och kurserna, men också på ett ökat söktryck på vissa utbildningar och kurser.

– Antagningsstatistiken visar att Högskolan i Halmstad står sig väl, trots att antalet sökande till högre utbildning går ner i riket. Vi har många starka program som fortsätter att vara populära år från år, och nu ser vi också några program som ökar kraftigt i popularitet sedan förra året, säger Selma Sedelius, kommunikationschef vid Högskolan i Halmstad.

Ekonom och sjuksköterska i topp

Liksom tidigare år är Högskolans sjuksköterskeprogram och ekonomprogram de utbildningar som är mest attraktiva. Populärast är Sjuksköterskeprogrammet i Halmstad, som efter första urvalet hade 1 062 reserver.

Sjuksköterskeprogrammet i Varberg är också fortsatt populärt. Liksom i Halmstad har antalet antagna ökat – från förra årets 60 till 65. Trots detta är antalet reserver 782 stycken.

Även Civilekonomprogrammet ligger kvar bland Högskolan i Halmstads populäraste utbildningar, med 786 reserver.

Stort intresse för lärarutbildningarna

Bland lärarprogrammen är fortfarande Förskollärarutbildningen den mest sökta. I år hade utbildningen 60 antagna med 389 reserver (motsvarande siffror för 2015 var 65 antagna och 334 reserver). Även de övriga lärarutbildningarna går framåt – i år har samtliga lärarutbildningar långt fler reserver än förra året och till de 50 platserna på Grundlärarutbildningen åk 4-6 finns 151 reserver i år, jämfört med 69 år 2015, en ökning med 118 procent.

– Det är väldigt roligt att söktrycket ökar så kraftigt till lärarutbildningarna. Vi vet att Högskolans lärarutbildningar håller hög kvalitet och detta bekräftas också av de goda omdömen vi får från tidigare studenter vid lärarutbildningen, säger Selma Sedelius.

Programmet IT-forensik och informationssäkerhet ökar också starkt i popularitet. Antalet reserver är i år 189 stycken – en ökning med 42 procent från förra årets 133.

Sommaröppet på Högskolan för blivande studenter

På fredag om två veckor, den 22 juli, har Högskolan i Halmstad bjudit in alla sökande till Sommaröppet, där de får chansen att bekanta sig med Högskolan och campus. Personal, studenter och representanter från Halmstad studentkår finns på plats för att svara på frågor inför beslutet att tacka ja till en plats vid Högskolan i Halmstad. Senast den 29 juli måste den som har blivit antagen tacka ja för att behålla sin erbjudna plats.


Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad är en av de nyare högskolorna i landet och framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil som det innovationsdrivande lärosätet utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 9 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 50 professorer.