Skip to main content

Högskolan i Halmstads vicerektor blir Sveriges expert under internationellt skolmöte

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2015 06:00 CET

The International Summit on the Teaching Profession – ISTP – är ett av världens viktigaste forum för dialog om skola och utbildning. I år hålls mötet den 29–30 mars i Banff, Kanada, och från Sverige deltar Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister. Med sig har hon professor Pernilla Nilsson, Högskolan i Halmstads vicerektor, som bland annat vill lyfta fram den svenska lärarutbildningen.

Pernilla Nilssons roll under resan är att som skolforskare och expert representera landet, delta i samtal och vara ett stöd för Aida Hadzialic i olika frågor.

– Jag hoppas kunna bidra med en del kloka tankar om hur vi arbetar i Sverige. I Sverige har vi en bra lärarutbildning och detta är något jag kommer att passa på att prata om, här har flera andra länder mycket att lära av oss. Det finns även mycket att lära från andra OECD-länder som satsar mycket mer på lärares kompetensutveckling än vad vi gör, berättar Pernilla Nilsson, vicerektor med ansvar för grundutbildning och professor i naturvetenskapens didaktik vid Högskolan i Halmstad.

Halmstad långt fram inom skola och utbildning

När utbildningsdepartementet skulle välja vem som skulle bli Sveriges expert under resan stod Pernilla Nilssons namn högst upp på listan. För Högskolan i Halmstad är detta ett viktigt uppdrag som tydligt visar att lärosätet ligger långt fram när det gäller skola och utbildning.

ISTP hålls varje år och är ett av världens viktigaste forum inom sitt område. Arrangör är bland annat OECD – Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling. Årets upplaga av ISTP hålls i Banff, Kanada, och pågår den 29–30 mars. Det svenska besöket inleds dock redan den 27 mars med olika studiebesök.

Läs en längre artikel om Pernilla Nilssons roll under ISTP här.

För mer information:

Kontakta Pernilla Nilsson, vicerektor med ansvar för grundutbildning och professor i naturvetenskapens didaktik vid Högskolan i Halmstad.

Mobil: 070-835 27 72; e-post: pernilla.nilsson@hh.se

OBS: Pernilla Nilsson åker till Kanada tidigt på morgonen onsdag den 27 mars. Eventuella intervjuer måste därför göras innan dess.

Läs mer om ISTP 2015 här: www.istp2015.org


Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad är en av de nyare högskolorna i landet och framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil som det innovationsdrivande lärosätet utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 9 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 50 professorer.