Skip to main content

Högskolans forskare på världsledande konferens om idrottskador

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2013 15:18 CET

Urban Johnson, professor i psykologi vid Högskolan i Halmstad, är inbjuden till en världsledande konferens inom prevention av idrottsskador: The 4th International Olympic Committee (IOC) World Conference on Prevention of Injury and Illness in Sport, Monaco 2014.

I konkurrens med 200 förslag till symposier blev Urban Johnson och forskningsmiljön CVHI från Högskolan i Halmstad ett av de 24 utvalda.

Tillsammans med två doktorander, Andreas Ivarsson och Ulrika Tranæus, ska Urban Johnson presentera den forskning som bedrivs inom idrottsskadegruppen på CVHI. Titeln på symposiet är: ”A head of injuries: sports injury prevention from a psychological point of view.”

Konferensen går av stapeln den 10–12 april 2014 i Monaco. Det vetenskapliga programmet håller hög kvalitet och världsledande forskare inom prevention av idrottsskador kommer att delta.

Vid den förra konferensen, 2011, deltog drygt 700 personer från 55 länder. Det innebär att detta är den största och mest prestigefyllda kongressen inom prevention av idrottsskador.

Kontakt:

För mer information, kontakta Urban Johnson, professor i psykologi och centrumföreståndare för forskningsmiljön Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), tel. 0709-35 02 30, urban.johnson@hh.se


Högskolan i Halmstad – för utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.

Högskolan i Halmstad har som en av de nyare högskolorna i landet varit framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 9 000 studenter och 600 anställda, varav 40 professorer.