Skip to main content

Hur du går visar hur du mår

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2018 08:54 CEST

Forskaren Siddhartha Khandelwal föreslår en metod där en persons gång, och därmed också hälsotillstånd, kan mätas utanför kontrollerade labbmiljöer. Bild: iStock.

Din gång kan avslöja hälsoproblem. Genom bärbara sensorer analyseras individers rörelsemönster, vilket i sin tur gör att exempelvis Parkinsons sjukdom, demens, multipel skleros och andra neurofysiologiska sjukdomar kan upptäckas på ett tidigt stadium. Metoden har utvecklats av forskare vid Högskolan i Halmstad, och är nu redo att tillämpas i verkliga applikationer.

För att vi människor ska kunna röra oss krävs att flera av våra kroppssystem samarbetar, till exempel det kardiovaskulära systemet och nervsystemet. Om något av dessa system påverkas av en sjukdom, återspeglas det i hur vi går. Normalt mäts och analyseras gång, eller hur någon springer, enbart i specifika laboratorier eller kliniker. I en nyligen publicerad avhandling föreslår Siddhartha Khandelwal vid Akademin för informationsteknologi vid Högskolan i Halmstad, en lösning på hur en persons gång kan mätas utanför sådana kontrollerade miljöer:

– Rörelseanalys är en grundläggande komponent för att bedöma neurofysiologiska störningar, som till exempel Parkinsons sjukdom, eller hos patienter som genomgår rehabilitering eller skadade idrottare. Analysen utförs i dag under väldigt kontrollerade förhållanden efter särskilt bestämda protokoll. Resultaten av min forskning visar på fördelarna med att i stället samla in information om patienters gång i deras dagliga liv.

Siddhartha Khandelwal har i sin forskning mätt och analyserat rörelse från olika delar av kroppen med hjälp av bärbara sensorer. Det banbrytande är att insamlingen av data kan göras utanför labbmiljöer, till exempel i hemmiljö, och av patienterna själva. Sensordata analyseras och översätts till ett unikt mönster som visar kvaliteten på rörelsen genom att jämföra den med “normal gång”. Denna kontinuerliga insamling av information i en verklig miljö är unik och kan förhoppningsvis leda till att diagnoser kan ställas i ett tidigt skede och hjälpa patienter, fysioterapeuter och läkare till en bättre rehabiliteringsprocess.

– Mina kollegor och jag har testat att mäta under mycket dynamiska förhållanden, till exempel olika gång- och löphastigheter, samt på skiftande ytor och lutningar. Och trots det uppvisar systemet en utmärkt noggrannhet. Vi anser därför att det är dags att använda det i verkliga applikationer, säger Siddhartha Khandelwal, som kommer att fortsätta utveckla systemet till en produkt vid High Five företagsinkubator i Halmstad.

Kontakt

Siddhartha Khandelwal: sid@vectorizemove.com eller 035-16 76 67

Läs mer

Avhandlingen: Gait Event Detection in the Real World

Artikel om forskningen från 170503: Steg bokstavligt tagna mot bättre hälsa


Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad är en av de nyare högskolorna i landet och framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil som det innovationsdrivande lärosätet utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 9 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 50 professorer.