Skip to main content

Ingen pressträff efter högskolestyrelsen 19 september

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2014 14:25 CEST

Det blir ingen pressträff efter högskolestyrelsens möte fredagen den 19 september. Detta eftersom mötet inte innehåller några beslutsärenden.

Eventuella frågor från medier om mötet kan ställas från 15:00 till Selma Sedelius, som kan förmedla kontakt med rätt talesperson beroende på fråga.

För mer information, kontakta:
Selma Sedelius, kommunikationsstrateg
0708-71 34 89Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad är en av de nyare högskolorna i landet och framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil som det innovationsdrivande lärosätet utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 9 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 50 professorer.