Skip to main content

​Internationell konferens om läsfrämjande, empati och social hållbarhet vid Högskolan i Halmstad

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2017 14:16 CEST

Kan skönlitteratur bidra till vår förmåga att tolka andra? Har läsning av skönlitteratur någon betydelse för hur vi beter oss på arbetsplatser? På Högskolan i Halmstad hålls den 7–8 september forskningskonferensen Läsfrämjande, empati och social hållbarhet. Konferensen riktar sig till forskare och anställda inom offentlig sektor.

Konferensens främsta målgrupper är forskare och sjuksköterskor, lärare och bibliotekarier. Ett perspektiv på skönlitteratur som dessa yrkesgrupper delar är att berättelser kan förmedla olika erfarenheter och ge inblick i olika kulturer.

– Skönlitteratur bygger på samma principer som när vi ska umgås socialt. Vi lär oss att tolka andra, är den andre besviken, glad, tveksam eller ivrig? Vi tror oss även förstå många gånger vad andra tänker och vad de vill utan att de säger så mycket. Vi är vana att kunna läsa av varandra rätt bra många gånger och det är den avläsningen som författare använder sig av – i stället för att skriva att karaktären till exempel är nervös, beskriver man hur de rör sig och deras ansiktsuttryck och det gör att man som läsare mer eller mindre medvetet sätter sig in i karaktärens situation, säger Anna Fåhraeus, lektor i engelsk litteraturvetenskap vid Högskolan i Halmstad.

Olika forskare har undersökt berättelsers roll och hur läsning påverkar olika grupper, till exempel flickor, pojkar, flyktingar, hbtq-personer och patienter. Inte minst finns forskning som undersöker förhållandet mellan den empati som väcks av att läsa skönlitteratur och socialt engagemang. Av speciell betydelse är den läsning i grupp och de samtal om litteratur som sker på bibliotek och i skolan.

Frågor som står i fokus under denna hälsofrämjande humaniorakonferens på Högskolan i Halmstad nästa vecka är hur samtal om skönlitteratur kan främja empati i våra relationer, både privat och i yrkeslivet. Kan läsning hjälpa oss förstå våra egna empatiska reaktioner och motverka empatitrötthet inom exempelvis vården? Biblioterapi lyfts bland annat genom frågan om vi kan läsa oss till ett bättre psykiskt välmående? Under temat boksamtal diskuteras frågan om människor gagnas av att samtala om romankaraktärer, eftersom både tanke och känsla aktiveras på samma gång. Och vilken effekt kan litteraturstudier i skolan ha på social inkludering?

Konferensen arrangeras av Högskolan i Halmstad och Region Halland. Finansiärer är Vetenskapsrådet, Region Halland och The Swedish Centre for Applied Cultural Analysis (SCACA).

– Region Halland/Kultur i Halland ser mycket positivt till möjligheten att få vara med och bidra till en konferens som på djupet vill undersöka skönlitteraturens roll i hälsoarbete. På varje folkbibliotek världen över pågår dagligen litteratursamtal mellan bibliotekarier och läsare. Viktiga samtal som bara kan bli än bättre med sådana nya rön som presenteras på denna konferens, säger Maria Ehrenberg, regionbibliotekarie i Halland.

Tid: 7–8 september
Plats:  Högskolan i Halmstad, byggnad Visionen

Medier hälsas varmt välkomna att delta!

Kontakta: Anna Fåhraeus, anna.fahraeus@hh.se, 036–16 76 88, 073–141 92 68

Program Läsfrämjande, empati och social hållbarhet 7–8 september 2017

Ny rapport: I samband med konferensen presenteras dessutom rapporten Läsfrämjande, forskning och kompetensutveckling i Halland av Anna Fåhraeus och Jonas Asklund.

Läs mer om konferensen (på svenska)

Om konferensen på engelska


Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad är en av de nyare högskolorna i landet och framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil som det innovationsdrivande lärosätet utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 9 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 50 professorer.