Skip to main content

Lista över forskare och andra resurser inom klimat- och miljöfrågor vid Högskolan i Halmstad

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2015 12:53 CET

Klimatet är vår tids ödesfråga, men hur ser forskningsläget egentligen ut idag – vilka infallsvinklar finns det och vem kan man fråga? Det nedanstående är en resurslista för medier som söker kunskap och idéer för artiklar och inslag om klimat och miljö.

Observera att forskarna på listan enbart kan medverka i medier, och svara på frågor, i mån av tid och möjlighet!

Hur ser dagsläget ut inom klimatfrågor?

Mikael Sandberg
Forskar bland annat om Sveriges övergång till icke-fossila bränslen.

Mikael Sandberg: Tfn: 035-16 74 79; e-post: mikael.sandberg@hh.se

Linus Andersson
Forskar om hållbarhetsperspektivet på vår digitala livsstil.

Tfn: 035-16 73 85; e-post: linus.andersson@hh.se

Frida Stranne
Forskar inom amerikansk politik – där klimatfrågor spelar viktig roll – samt vinklade budskap.

Mobil: 070-424 58 66; e-post: frida.stranne@hh.se

Vilka lösningar finns det?

Göran Sahlén
Forskar kring hur exempelvis trollsländor kan användas som indikatorer på klimatproblem.

Tfn: 035-16 73 98; e-post: goran.sahlen@hh.se

Stefan Weisner
Forskar om våtmarker och hur bättre markanvändning minskar växthusgasutsläppen.

Tfn: 035-16 73 48; e-post: stefan.weisner@hh.se

Madeleine Solenhill
Forskar bland annat om smarta städer, vilket bland annat leder till mindre miljöpåverkan, och hur klimatomställning kan främja folkhälsan.

Observera att Madeleine är utomlands under vecka 50, och enklast nås via mobil och sms.
Tfn: 035-16 77 93; mobil: 073-639 47 93; e-post: madeleine.solenhill@hh.se

Göran Sidén
Forskning om förnybar energi och om att Sverige faktiskt kan må klimatmålen.

Tfn: 035-16 71 19; mobil: 076-363 71 00; e-post: goran.siden@hh.se

Alexey Vinel
Forskar om självstyrande fordon, vilket leder till lägre klimatpåverkan vid transporter. Anordnar en internationell konferens 2-4 december i Köpenhamn om framtidens hållbara transportsystem, se: http://www.itst-conf.org

Observera att Alexey pratar engelska.
Tfn: 035-16 79 84; mobil: +35 8400 58 58 97; e-post: alexey.vinel@hh.se

Siegfried Fleischer
Forskning om hur man kan förstärka en redan stark kolsänka för att minska mängden koldioxid som går ut till atmosfären.

Tfn: 035-16 77 66; mobil: 070-655 13 63, e-post: siegfried.fleischer@hh.se

Niklas Karlsson
Forskar om hur nya affärsmodeller kan utformas för att öka lönsamheten för biogasproduktion. Forskar även om hur bättre markanvändning kan minska utsläpp av växthusgaser.

Tfn: 035-16 73 35; mobil: 073-995 43 07; e-post: niklas.karlsson@hh.se

Marie Mattsson
Forskar om klimatgasutsläpp från jordbruksmark och biogasfrågor, exempelvis hur en större biogasproduktion kan skapa förutsättningar för att nå klimatmålen.

Tfn: 035-16 75 32; mobil: 070-673 51 81; e-post: marie.mattsson@hh.se

Sven Werner
Forskar inom fjärrvärme, hur den kan utnyttjas bättre än idag och dess möjligheter att ersätta fossila bränslen.

Tfn: 035-16 71 30; e-post: sven.werner@hh.se

Urban Persson
Forskar inom fjärrvärme, hur den kan utnyttjas bättre än idag och dess möjligheter att ersätta fossila bränslen.

Tfn: 035-16 74 05; e-post: urban.persson@hh.se

Mike Danilovic
Kina står för en stor del av världens utsläpp. Kina står för en stor del av världens utsläpp. Vindkraft spelar en nyckelroll i Kinas nationella utvecklingsplan mot grön energi – och företaget Goldwind använder en affärsmodell skapad specifikt för dem av forskare vid Högskolan i Halmstad.

Tfn: 035-16 71 17; mobil: 070-815 75 88; e-post: mike.danilovic@hh.se

Hur kan vi bättre utbilda människor kring klimathotet?

Claes Malmberg
Forskar om lärande och hållbar utveckling, exempelvis om det KRAV-märkta barnet, barn och framtidsfrågor och naturvetenskaplig allmänbildning.

Tfn: 035-16 75 06; mobil: 0705 24 24 65; e-post: claes.malmberg@hh.se

Pernilla Nilsson
Professor i naturvetenskapens didaktik, och vicerektor vid Högskolan i Halmstad. Kan uttala sig om lärande och didaktik.

Tfn: 035-16 75 52; mobil: 070-835 27 72; e-post: pernilla.nilsson@hh.se

Utbildningar vid Högskolan i Halmstad kopplade till miljö och klimat

Programmet Energiingenjör – förnybar energi
”Vill du delta i arbetet med att fasa ut dagens energisystem och aktivt bidra till att öka andelen solenergi, bioenergi och vindkraft? Då ska du välja Energiingenjör – förnybar energi. Här lär du dig om energisystemets utformning, energianvändning, energieffektivisering och förnybar energi.”

http://www.hh.se/utbildning/ingenjorochteknik/programgrund/energiingenjorfornybarenergi180hp.65438385.html

Miljövetenskapligt program
”Vill du arbeta för miljön och ett hållbart samhälle är detta rätt program för dig. På det miljöveten­skapliga programmet kan du antingen inrikta dig på miljö- och hälsoskyddsfrågor eller miljöstrategiskt arbete och skaffa dig kunskaper om att leda, planera och genomföra olika miljöprojekt. Inriktning väljer du när du söker till programmet men du har även möjlighet att utveckla en specialkompetens inom ett särskilt intresseområde.”

http://www.hh.se/utbildning/naturvetenskapmiljoochmatematik/programgrund/miljoprogrammet180hp.65442119.html

Hållbar turismutveckling
”Vill du vara en del av den snabbt växande turismindustrin? Vill du levandegöra våra kulturskatter och göra den svenska naturen tillgänglig för besökare från världens alla hörn – på ett hållbart sätt? Då är Hållbar turismutveckling programmet för dig.”

http://www.hh.se/utbildning/humaniora/programgrund/hallbarturismutveckling180hp.65438451.html

Övrig verksamhet vid Högskolan i Halmstad kopplad till miljö och klimat

Högskolans solcellsanläggning
Används bland annat i utbildningen av energiingenjörer, samt ger miljövänlig el.

http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyhetsarkiv/nyheter/solenergiprojektinvigdespahogskolan.65442324.html

Grön innovation
Forskningsområdet Grön innovation fokuserar på att möta samhällsutmaningar lokalt, regionalt och internationellt genom samverkan mellan olika akademiska discipliner och organisationer i samhället. Forskningsområdets syfte är att lösa viktiga samhällsproblem, skapa konkurrenskraft inom de gröna näringarna, stärka innovationsförmåga och stimulera till nya produkter, tjänster och processer inom gröna näringar (lantbruks- och skogssektor men också kopplat till landsbygdsutveckling och turism).

http://www.hh.se/akademinforekonomiteknikochnaturvetenskap/forskning/groninnovation.65440048.html


Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad är en av de nyare högskolorna i landet och framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil som det innovationsdrivande lärosätet utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 9 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 50 professorer.