Skip to main content

Maj-Britt Sandlund hedersdoktor vid Högskolan i Halmstad

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2013 15:48 CEST

I dag har fakultetsnämnden fattat beslut om att utnämna Maj-Britt Sandlund till hedersdoktor i området hälsa och livsstil vid Högskolan i Halmstad. Maj-Britt Sandlund har tidigare bland annat varit generaldirektör vid Socialstyrelsen. Hon har under alla år varit väldigt engagerad i Högskolan i Halmstads utveckling och profilering och var en av de drivande för att Halmstad i slutet av 1970-talet skulle bli en av de nya högskoleorterna.

Fakultetsnämnden har alltså i dag beslutat att utnämna Maj-Britt Sandlund till hedersdoktor. Nämndens ordförande Thorsteinn Rögnvaldsson är glad över beslutet, det följer helt Högskolans profilering. För ett par månader sedan fick Högskolan examensrättigheter på forskarnivå för området hälsa och livsstil. Dagens utnämning innebär att lärosätet nu har en hedersdoktor inom varje profilområde.

– Utvecklingen på Högskolan är väldigt bra nu, med utveckling på utbildningsområdet och mycket nya forskningsmedel som kommer in. Maj-Britt Sandlund har bidragit starkt till att det finns en Högskola i Halmstad och med den här utnämningen knyter vi såväl tillbaka till våra rötter som blickar framåt mot uppbyggnaden av våra rättigheter på forskarnivå.

Fotnot. Promovering sker vid Högskolans akademiska högtid den 15 november.

Motivering
Maj-Britt Sandlund har haft avgörande betydelse för tillkomsten av Högskolan i Halmstad. Som byrådirektör vid den regionalekonomiska enheten på länsstyrelsen i Halland i början på 1970-talet tog hon initiativet att bilda N-kommittén för eftergymnasial utbildning i Halland. Kommittén arbetade för att Halmstad skulle bli en av de nya högskoleorterna. Hennes insatser var centrala för att det 1976 fattades beslut om att högskoleutbildning skulle förläggas till Halmstad (det tog ytterligare sju år innan det definitiva beslutet togs om att inrätta Högskolan i Halmstad).

Från 1971 tills hon 1985 lämnade länet för att bli generaldirektör på Socialstyrelsen har Maj-Britt Sandlund varit starkt engagerad i profileringen och utvecklingen av Högskolan. I sin roll som länsråd, för övrigt Hallands första kvinnliga länsråd, bidrog hon till att göra Högskolan till den viktiga motor i länets utveckling som hon förutspådde i början av 1970-talet.

Under åren 1985–1988 var Maj-Britt Sandlund generaldirektör på Socialstyrelsen. Hon återvände sedan till Halmstad och blev 1990–1995 länsdirektör för Arbetslivsfonden i Halland. Även under denna period hade Maj-Britt Sandlund stark koppling till Högskolan och då framför allt till den arbetsvetenskap som höll på att etablera sig vid Högskolan.

Innan hon flyttade till Halmstad hade Maj-Britt Sandlund en karriär inom statsförvaltningen i Stockholm. Efter fil.kand i Uppsala arbetade hon inom Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, och därefter som sakkunnig och senare departementssekreterare i inrikesdepartementet. Maj-Britt Sandlund var en av förgrundsgestalterna för svensk jämställdhetspolitik. Under Tage Erlanders tid var hon, i mitten på 1960-talet, sekreterare i den socialdemokratiska kvinnokommittén och Sveriges representant i delegationen för jämställdhetsfrågor i FN 1968. Hon är en av författarna till rapporten ”The changing roles of men and women/ with The Status of women in Sweden: report to the United Nations 1968”. Rapporten var Sveriges svar på FN:s förfrågan om kvinnors situation i världen. Den var radikal för sin tid och fick stor genomslagskraft då den betonade vikten av en jämnare fördelning mellan makar av såväl ansvaret för familjens ekonomiska försörjning som ansvaret för hem och barn.

Fakta
Högskolan i Halmstad äger rätt att utse hedersdoktorer inom de områden som Högskolan har rätt att examinera på forskarnivå: innovationsvetenskap, informationsteknologi samt hälsa och livsstil. Fakultetsnämnden handlägger frågan och Högskolans anställda kan inkomma med förslag på lämpliga kandidater. Fakultetsnämnden fattar beslut om att utnämna någon till hedersdoktor. Högskolan i Halmstad har sedan tidigare två hedersdoktorer, Jan Einar Blomqvist i innovationsvetenskap och Nicolas Hassbjer i informationsteknologi. De båda utnämndes (och promoverades) i november 2011.

För mer information kontakta Thorsteinn Rögnvaldsson, ordförande i fakultetsnämnden, tel.  073-312 12 84, thorsteinn.rognvaldsson@hh.se


Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad är en av de nyare högskolorna i landet och framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil som det innovationsdrivande lärosätet utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 9 000 studenter och 600 anställda, varav 40 professorer.