Skip to main content

​ Ny akademichef känner sig hemma i samverkan och ledarskap

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2016 14:44 CET

Den nya chefen för Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap heter Anna Cregård och är viceprefekt på Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet. När hon tillträder sitt nya uppdrag på Högskolan i Halmstad den 1 mars innebär det en förstärkning av såväl lärosätets samverkan med omvärlden som ledarskapsforskning.

– Efter 20 år på Förvaltningshögskolan ska det bli otroligt spännande att få komma till ett nytt lärosäte. Högskolan i Halmstad har rykte om sig att vara en framåt, kreativ högskola där det finns lust att utvecklas, säger Anna Cregård.

– Jag är väldigt glad och ser fram emot ett både utmanande och intressant uppdrag. Högskolan i Halmstad har ju genomgått en del strukturella förändringar de senaste åren. Jag vill gärna vara en del i en konsolidering och jobba vidare utifrån de föresatser man nu har. Det passar mig bra att få vara med och vidareutveckla verksamheten, fortsätter hon.

Ansvarig för uppdragsutbildning

Sedan 2013 är Anna Cregård viceprefekt vid Förvaltningshögskolan med särskilt ansvar för samverkan. I uppdraget i som viceprefekt ingår ansvar för uppdragsutbildning, som hon varit studierektor för sedan 2006, samt alumnverksamhet och uppdragsforskning. I sin nuvarande tjänst har hon varit med om att bygga upp olika verksamheter, och även drivit mycket samverkansprojekt tillsammans med kommuner och offentliga sektorns aktörer.

– Här känner jag mig verkligen på hemmaplan. Inom samverkan kan jag bidra med erfarenhet av samverkan med offentliga organisationer, där det råder lite speciella förutsättningar jämfört med näringslivet. Samverkan är ett intressant och väldigt viktigt område. Högskolor och universitet kan inte bara producera kunskap, den måste föras ut i omvärlden också, säger Anna Cregård.

Fokus på ledarskap i offentlig sektor

Hon startade sin forskarutbildning 1994 på Förvaltningshögskolan, skrev en licentiatuppsats om skolchefer 1996, och disputerade 2001 på en avhandling om chefskap i kommunal verksamhet. Sedan dess har hon intresserat sig bland annat för ledarskap och management inom offentlig sektor. Hon är även knuten till Kommunforskning i Västsverige (KFi) som forskare och styrelseledamot.

– Jag är intresserad av stora organisationer och deras förutsättningar, men även av hur människor tänker och fungerar. Ur forskarperspektiv är ledarskap i offentliga organisationer mycket intressant eftersom det är så komplext. Det är ett dynamiskt och empiriskt forskningsfält, som det finns många aspekter av.

Sina pågående forskningsprojekt kommer hon att flytta över till Högskolan i Halmstad och fortsätta att driva inom ramen för sin tjänst. På så sätt kommer lärosätets forskning inom organisation och ledarskap att få en betydande förstärkning. Anna Cregård har även deltagit i forskning kring innovation hos kommunala organisationer i kris samt organisatoriska förändringar.

Trivs i Halland

Det är inte bara inom ledarskap och samverkan som Anna Cregård känner sig hemma. Rent privat är hon hemmahörande i Halland och är sedan många år bosatt i Åsa, tillsammans med man och tre barn.

– Halland är verkligen bästa platsen! framhåller hon.

Det egna ledarskapet beskriver hon som coachande och inkluderande.

– Det är viktigt att människor känner att de är med. De allra flesta vill utvecklas i sin yrkesroll och ledarens uppgift är att göra det möjligt.En positiv utveckling kommer inifrån organisationen om förutsättningarna finns och man lyssnar på medarbetarna.

Strategisk förstärkning

– Jag är väldigt glad att få hälsa Anna Cregård välkommen till Högskolan i Halmstad. Med sin bakgrund kan hon förstärka Högskolan i Halmstad inom flera strategiska områden och bidra med lång erfarenhet av ledarskap – både praktiskt och vetenskapligt, säger Mikael Alexandersson, rektor för Högskolan i Halmstad.

Anna Cregård kommer att börja sitt uppdrag på heltid den 1 mars, men kommer att vara på plats i Halmstad någon dag per vecka redan i februari. Uppdraget som akademichef är ett förordnande på tre år, som kan förlängas ytterligare en period. Anna Cregård efterträder Henrik Barth som efter sitt treåriga förordnande valt att återgå till att forska och under 2016 är gästforskare vid Queensland University of Technology, Australien.

Mer information:

Anna Cregård, tfn 070-897 39 21
Mikael Alexandersson, rektor, tfn 070-300 42 05

Foto: Laila Östlund


Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad är en av de nyare högskolorna i landet och framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil som det innovationsdrivande lärosätet utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 9 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 50 professorer.