Skip to main content

Ny designmetod ökar jämställdhet

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2015 08:00 CET

Ett omklädningsrum som understryker vikten av att vi alla är människor. Ett dörrlås som öppnar sig automatiskt vid rökutveckling. Ett klädesplagg som läser av hälsotillståndet. Dessa tre koncept har tagits fram av projektet Origo som med normkritisk design lyfter jämställdhetsfrågor på ett helt nytt sätt.

Projekt Origo har drivits av Högskolan i Halmstad i samarbete med designforskare på Kungliga tekniska högskolan. De har utvecklat en särskild metod för jämställdhetsarbete i organisationer. Den ska synliggöra och höja medvetenheten kring de normer som hindrar att kvinnor och män kan ha samma möjligheter och villkor. Denna metod för praktiskt jämställdhetsarbete är ny på så sätt att den bygger på normkritisk design. Projektet använde sig alltså av kunskapen om att sakers utformning kan förstärka stereotyper kring könen.

– Design bidrar till att upprätthålla vissa uppfattningar, men den kan även användas till att ifrågasätta samma uppfattningar, säger Anna Isaksson, projektledare för Origo.

I designarbetet har man arbetat i olika steg och exempelvis använt sig av intervjuer, tidigare forskning och omvärldsbevakning. På så sätt har projektet bland annat tagit fram tre olika koncept för brandförsvaret, som fortfarande är ett mycket mansdominerat yrke.

– Koncepten är inga färdiga lösningar utan diskussionsobjekt, som ska väcka tankar som sedan kan leda till lösningar, säger Anna Isaksson.

Projektet pågick mellan 2013 – 2015 och finansierades av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Under arbetets gång har man samverkat med Hälsoteknikscentrum i Halland och Södertörns brandförsvar.

  • Återhämtningsrum – omklädningsrum för alla, oavsett kön, sexuell läggning eller religion för att skapa gemenskap.
  • Brandlås – Lås kopplat till brandvarnare som låser upp vid rökutveckling, minskar de fysiska kraven på brandmannen.
  • Skyddstopp – Klädesplagg som ger stöd och skydd samt kan läsa av hälsovärden på bäraren.

Kontaktperson: Anna Isaksson, tel. 035-16 78 08, mob. 073-42 09 768 e-post: anna.isaksson@hh.se

Kontaktperson: Emma Börjesson, tel. 0767-21 91 61, e-post: emma.borjesson@hh.se


Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad är en av de nyare högskolorna i landet och framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil som det innovationsdrivande lärosätet utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 9 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 50 professorer.