Skip to main content

Ny utbildning ska stärka elevers val inför framtiden

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2014 15:53 CEST

Studie- och yrkesvägledningen i Halland ska stärkas genom ett pilotprojekt som genomförs av Högskolan i Halmstad.

I morgon, den 1 oktober, startar en pilotomgång inom ramen för Skolverkets satsning för att stärka studie- och yrkesvägledningen. Halmstad har utsetts till en av tio pilotorter, och i samverkan med bland annat Skolverket, arbetsförmedlingen, regionförbund, lärarutbildningen och Regionalt utvecklingscentrum (RUC) genomför Högskolan i Halmstad ett utbildningspaket för lärare och studie- och yrkesvägledare.

– Utbildningspaketet handlar om att utveckla lektioner med koppling mellan skola och arbetsliv i alla ämnen, att öka kunskapen om arbetsmarknaden och att utveckla samarbete för skola-arbetsliv mellan lärare, studie- och yrkesvägledare och rektor på skolan. Syftet är att stärka eleverna att kunna göra väl underbyggda val för fortsatta studier och arbete och minska de många avhoppen i gymnasiet, säger projektledare Mikaela Zelmerlööw, Skolverket.

Ett 50-tal anställda vid skolor i Halmstad, Varberg och Hylte kommer att gå utbildningen, som pågår under hösten 2014 och våren 2015. Förutom två utbildningsdagar ska deltagarna få regelbunden handledning i grupper på sina respektive skolor.

– Handledning har visat sig vara ett effektivt sätt för lärare att utvecklas i sin yrkesroll och att få utbildningsinsatser att bli en bestående del i verksamheten, säger Ewa Wictor, lärarutbildningen, Högskolan i Halmstad, ansvarig för handledningen i projektet.

– Att samverka där olika kompetenser sätts samman är ett framgångsrikt recept, oavsett om det handlar om klassrumsarbete eller regionalt/nationellt utvecklingsarbete. I detta pilotprojekt vill vi utveckla ett samarbete på dessa två arenor, säger Håkan Cajander, utvecklingsledare på RUC vid Högskolan i Halmstad.

I morgon, onsdagen den 1 oktober, hålls uppstartmöte och första utbildningstillfället.
Tid och plats: kl. 9.45–15.15 (fika och registrering från kl. 9.15) i Haldasalen, Högskolan i Halmstad.

Kontakt
För mer information om projektet, kontakta Ulla Palmqvist, samordnare på lärarutbildningen, Högskolan i Halmstad, tel. 0730-83 48 48.


Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad är en av de nyare högskolorna i landet och framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil som det innovationsdrivande lärosätet utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 9 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 50 professorer.