Skip to main content

Nyanlända akademiker lär sig svenska i snabbfart

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2016 08:00 CEST

Genom Akademikerspåret får nyanlända akademiker chans att lära sig svenska i snabbfart på Högskolan i Halmstad.

Akademikerspåret pågår under en termin och vänder sig till nyanlända som är utbildade inom bristyrken. Bland de 14 deltagarna som just nu läser på Högskolan i Halmstad återfinns lärare, ingenjörer och sjuksköterskor som alla befinner sig i etableringsfasen. Det innebär att de nyligen har fått uppehållstillstånd, flyttat från asylboenden och är inskrivna på Arbetsförmedlingen.

– Tanken är att deltagarna ska få möjlighet att läsa svenska intensivt och därmed lättare och snabbare komma in i samhället och arbetslivet. Köerna till SFI kan vara långa och dessa kurser vänder sig till personer med studievana sedan tidigare, säger Camilla Bagler, kursansvarig för Akademikerspåret.

Utbildningen går på heltid och pågår under vårterminen 2016. Målet är att deltagarna ska uppnå SFI:s c-nivå. Förutom språkundervisning ingår även viss samhällsinformation samt föreläsningar om svenska högskolestudier och jämställdhet. De har också fått möta lärare från Högskolans ingenjörs- och vårdutbildningar och kommer att träffa företrädare för lärarprogrammen samt följa föreläsningar i relevanta ämnen. De har vidare fått stöd i att sammanställa sina cv:n.

Akademikerspåret är ett pilotprojekt i samarbete mellan Högskolan i Halmstad, Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen och Halmstads kommun. Projektet finansieras av Länsstyrelsen. Förhoppningen är att kunna starta en ny omgång till hösten.

För mer information om Akademikerspåret, kontakta:
Camilla Bagler, kursansvarig för Akademikerspåret, tel. 072-967 6877, e-post: camilla.bagler@hh.se

Hassan Ghalayini, deltagare Akademinerspåret, tel. 073-904 68 05

Rana Mazloum, deltagare Akademikerspåret, tel. 073-493 35 86

Fakta: Andra aktiviteter på Högskolan som syftar till att hjälpa människor på flykt och främja integration:

Projekt Näktergalen. Mentorprojekt som startade 2014, och innebär att studenter blir mentorer för ensamkommande flyktingungdomar. I höst startar en fjärde omgång, och då planeras projektet att breddas och vända sig till ensamkommande barn i åldern 12 och 15 år.

Mentorsprogram för nyanlända med studieplaner. I höst startar ett nytt mentorprogram, som går ut på att studenter eller högskoleanställda blir mentorer åt nyanlända som har som mål att läsa på högskola. Programmet drivs av Högskolan på uppdrag av det kommunala samverkansprojektet Integration Halland, finansierat av Europeiska socialfonden. Totalt ska 48 nyanlända ingå i den del av projektet som bedrivs vid Akademin för lärande humaniora och samhälle.

Svenska som andraspråk. Högskolan genomför i samverkan med Halmstads kommun kursen Svenska som andraspråk. Kursen startade hösten 2015, är på 30 hp och går på kvartsfart under fyra terminer. En ny kurs planeras starta till hösten.

Flyktingråd. Högskolan startade hösten 2015 ett flyktingråd för att ta tillvara en vilja hos medarbetare och studenter att engagera sig i flykting- och integrationsfrågorna. Syftet är att möta kommande behov hos dem som har sökt sig till Sverige.


Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad är en av de nyare högskolorna i landet och framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil som det innovationsdrivande lärosätet utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 9 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 50 professorer.