Skip to main content

Nytt elektronikcentrum ger konkurrenskraftig svensk teknik

Pressmeddelande   •   Aug 25, 2015 10:56 CEST

Nästan allt omkring oss består av elektronik, och tillväxten är enorm – år 2020 beräknas det finnas mer än 50 miljarder uppkopplade elektronikenheter i världen. Den 11 september inviger ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, Elektronikcentrum i Halmstad (ECH), skapat av Högskolan i Halmstad i samverkan med västsvenskt näringsliv. ECH gör att regionen, och därmed hela Sverige, på allvar kan konkurrera på den globala teknikmarknaden.

– Sverige har de senaste åren blivit allt bättre på elektronikinnovationer. Genom Elektronikcentrum i Halmstad kan ett effektivt samarbete mellan akademi och industri göra svensk teknik ännu mer konkurrenskraftig, säger projektledare Urban Bilstrup.

Elektronikcentrum i Halmstad (ECH) är både en samverkansarena för alla aktörer inom elektronikutveckling, och ett testhus för mätningar och certifieringar av elektronikprodukter. Fokus ligger på inbyggda system och hårdvara för Internet of Things. Att regionens företag kan göra sina mätningar på hemmaplan gör att ledtider kan kapas och produktutveckling går snabbare.

Från idé till färdig produkt – via excellent forskning

Att Högskolan i Halmstad står bakom ECH är inte en slump. Sedan många år tillbaka har forskarna i Halmstad varit särskilt framstående inom inbyggda system. När alla aktörer i en innovationsprocess samlas så som ECH tillåter, går det snabbare från idé till produkt.

– På Elektronikcentrum i Halmstad samarbetar forskare med näringsliv och industri. Det skapar en dynamisk utvecklingsplattform, och gör ECH till ett innovationsnav i Västsverige, säger Urban Bilstrup.

Den 11 september: en innovationsdag på Högskolan i Halmstad

Invigning: Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, inviger ECH (och möter under dagen även Högskolans ledning och studenter). Forskare, företagare, finansiärer, samarbetspartner och politiker samlas.

Inblick i forskning: Forskningsprojekt som bedrivs i samproduktion mellan Högskolan och näringsliv presenteras. Misha Pavel, Högskolan i Halmstads första Bennetprofessor, föreläser om hur inbyggda intelligenta system kan tillämpas i hälsoinnovationer.

Tillväxt: Under eftermiddagen hålls även ett seminarium och en paneldiskussion om regional tillväxt. En ny rapport från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) om regional attraktionskraft presenteras och ligger till grund för paneldiskussionen.

Program och anmälan: www.hh.se/invigning

För mer information, kontakta:

Urban Bilstrup, projektledare för ECH och universitetsadjunkt vid Akademin för informationsteknologi, Högskolan i Halmstad
Mobiltelefon: 070-743 77 92
E-post: urban.bilstrup@hh.se

För mer information om ministerns besök, kontakta:

Selma Sedelius, kommunikationschef vid Högskolan i Halmstad
Mobiltelefon 0708-71 34 89
E-post: selma.sedelius@hh.se

Söker du fler bilder av ECH? Gå till bildbank.hh.se och sök på "ECH" uppe i högra hörnet.

Om Elektronikcentrum i Halmstad (ECH)

Huvudpartner för ECH är Högskolan i Halmstad, AES Nordic, NIBE Energy Systems och HMS Industrial Networks. Utöver dessa finns ytterligare ett tjugotal partner och ett gediget nätverk inom svensk elektronik.

Läs mer på: www.hh.se/ech


Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad är en av de nyare högskolorna i landet och framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil som det innovationsdrivande lärosätet utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 9 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 50 professorer.