Skip to main content

Nytt idrotts- och testcenter vid Högskolan i Halmstad

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2014 11:05 CET

Snart kan idrottare testa sin fysiska och psykiska förmåga på Högskolan i Halmstad. Vid det nystartade ”Halmstads idrotts- och testcenter” kan idrottsföreningar få tillgång till både fysiologisk och psykologisk utvärdering och rådgivning.

Högskolan har välutrustade laboratorier inom idrottsfysiologi och beteendevetenskap som används i utbildning och forskning.

– Nu kan idrottsföreningar och idrottslag, inom alla områden och på alla nivåer, få tillgång till den kunskap och utrustning som finns här, säger Julia Malmborg, projektledare och universitetsadjunkt vid Högskolan i Halmstad.

Snabbhet, styrka och stressreglering
I Högskolans testlokaler kan besökarna få hjälp med både idrottsfysiologiska och idrottspsykologiska utvärderingar. Det kan handla om allt från enklare hälsotester till idrottsspecifika prestationstester inom kondition, snabbhet, styrka, rörlighet eller stressreglering. Utöver detta erbjuds analys och rådgivning. 

– Vi kan erbjuda skräddarsydda program beroende på önskemål och vilken sport det handlar om, säger Julia Malmborg.

Hjälp att optimera prestationer
Centret, som är ett samarbete mellan Högskolan i Halmstad, Halmstads kommun och Hallands idrottsförbund, vänder sig i första hand till föreningar och idrottslag för att erbjuda dem hjälp med att optimera hälsa och prestationer. Även idrottare med funktionsnedsättningar kan få specialutformad testning och rådgivning.

– Att regelbundet gå och testa sin kapacitet kan vara en viktig del av utvecklingen både för ett lag och en individ. Har träningen gett resultat? Genom att testa förmågan före och efter ett träningsprogram kan man göra kvalificerade utvärderingar. Vi kan erbjuda bra mätmetoder som är vetenskapligt förankrade, säger Julia Malmborg.

Högskolan i Halmstad bedriver framgångsrik forskning, utbildning och utveckling inom området människa, rörelse och idrott. Fokus ligger bland annat på idrottspsykologi, karriärövergångar, muskelfunktioner vid fysisk aktivitet och anpassad fysik aktivitet vid funktionsnedsättningar.

Öppet hus
Halmstads idrotts- och testcenter håller öppet hus onsdagen den 26 februari kl. 16.00–19.00 (i anslutning till öppet hus på Högskolan i Halmstad). Du hittar lokalerna i hus I, våning 2.

För mer information,
kontakta Julia Malmborg, projektledare och fysiologiskt testansvarig, tel. 035-16 75 56, e-post: hit@hh.se

Läs mer på www.hh.se/hit


Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad är en av de nyare högskolorna i landet och framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil som det innovationsdrivande lärosätet utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 9 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 50 professorer.