Skip to main content

Nytt svenskt samarbete med MIT

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2015 11:38 CET

Högskolan i Halmstad har tecknat samarbetsavtal med Massachusetts Institute of Technology, MIT. Därmed får Högskolan tillgång till ett världsomspännande nätverk genom sitt 3D-lab, som nu blir ett Fab Lab enligt MIT:s koncept.

Pressinbjudan: Den 15 december är det förhandsvisning av det nya labbet.

Avtalet slöts i förra veckan, när representanter för Högskolan besökte Boston, med anledning av den pågående uppbyggnaden av ett 3D-lab i Halmstad med MIT:s koncept som förebild.

– Vid besöket på MIT fick vi bekräftat att den verksamhet vi håller på att skapa, lever upp till kraven för att ackrediteras till Fab Lab-nätverket. Det gemensamma samarbetsavtalet som tecknades är det första steget på vägen, säger Bengt-Göran Rosén, professor i maskinteknik och en av Högskolans representanter på resan.

Samarbetet innebär att Högskolan får tillgång till ett rikt material som kommer att ha mycket stor betydelse för lärosätets utbildningar såväl som för forskning och samverkan.

Tillgång till unika kurser och kursmoment

Bland annat kommer både lärare och studenter i Halmstad att få möjlighet att delta i konferenser och unika kurser som ges på MIT via internet. Dessutom planeras samarbete på kursnivå inom ramen för Högskolan i Halmstads olika ingenjörsprogram.

– Vi kommer att få möjlighet att introducera olika kursmoment som ges på MIT, bland annat på vårt nya masterprogram, Industriell organisation och innovation, som startar hösten 2016. Samma sak gäller på vårt kommande masterprogram i maskinteknik, kommande civilingenjörsutbildningar och kurser, samt de naturvetenskapliga utbildningsprogrammen, säger Joakim Tell, avdelningschef för Innovation management vid Högskolan i Halmstad, som även han var med i Boston.

En miljö för kreativitet och skaparglädje

– Denna satsning knyter väl till högskolans historia och starten av utvecklingsingenjörsprogrammet för över 30 år sedan med fokus på kreativitet och produktutveckling. Här får vi nu en möjlighet att bredda denna ansats och kombinera utbildnings- och forskningssatsningar inom profilområden som 3D-life, affärsutveckling, grön innovation och hälsoinnovation, säger Henrik Barth, akademichef vid Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.

Nära samverkan med näringsliv och industri

Konceptet Fab Lab ska vara en kreativ miljö som främst är en resurs för Högskolans studenter, men såväl allmänhet, industri och studenter utanför kurs- och programverksamheten ska kunna ha nytta av labbet och dess utrustning. Hur det kommer att se ut rent praktiskt är dock inte klart ännu. Nära samverkan med näringsliv och industri är emellertid ett självklart inslag i verksamheten.

Den officiella invigningen av Fab Lab planeras till sommaren, men verksamheten kommer att starta upp successivt under våren. Den 15 december anordnas en förhandsvisning av 3D-labbet med mer information. Representanter för media är välkomna!

Tid: Tisdagen den 15 december kl 11:30-13:00

Plats: Högskolan i Halmstad, hus T (Linjegatan)

Läs mer på Högskolans webbplats

Mer information:
Henrik Barth, akademichef Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, 070-660 61 86
Joakim Tell, avdelningschef Innovation management, 070- 765 81 67

Det här är Fab Lab

Fab Lab är en förkortning av Fabrication Laboaratory och ett koncept som utvecklats vid MIT. En grundläggande komponent är ökad öppenhet och samverkan mellan utbildning, forskning, näringsliv och även enskilda privatpersoner, enligt den så kallade makerrörelsens modell. Makerrörelsen förenar hantverk och teknik i ett maker space, en slags öppen verkstad med olika produktions- och prototypmaskiner. I det globala nätverket finns omkring 800 Fab Lab. Sedan tidigare har Högskolan kopplingar till MIT och Harvard via olika forskningssamarbeten och att flera forskare vid de berömda universiteten i Boston är gästprofessorer vid Högskolan i Halmstad.


Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad är en av de nyare högskolorna i landet och framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil som det innovationsdrivande lärosätet utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 9 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 50 professorer.