Skip to main content

Ove Svensson får Högskolan i Halmstads pedagogiska pris

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2013 18:39 CEST

– Jag arbetar inom ett område som engagerar mig mycket och det är naturligtvis roligt att få den här uppmärksamheten, säger han.

Ove Svensson undervisar i socialt arbete på Högskolan i Halmstad, och forskar bland annat om spelberoende, ett ämne som han disputerade inom 2005.

Socionom och sociolog
Ove Svensson har en bakgrund som socionom, och har tidigare varit yrkesverksam i 15 år inom socialtjänsten, kriminalvården och som skolkurator. Han började på Högskolan i Halmstad på heltid 1990, och var med och byggde upp lärosätets forskning och undervisning inom socialt arbete.

På senare år har han utvecklat uppskattade kurser i socialt utvecklingsarbete, där studenterna får göra projekt i samarbete med externa uppdragsgivare.

– För mig är det viktigt att ge studenterna uppgifter som är på allvar. Det ska vara riktiga uppdragsgivare, skarpa deadlines och någonting som behövs. Kontakten med arbetslivet är en viktig del i kunskapsskapandet, liksom mötet med forskningen, säger han. 

Den femte pristagaren
Högskolan i Halmstad inrättade det pedagogiska priset 2007 för att stimulera god högskolepedagogik och studenters lärande. Årets pris är det femte som delas ut. Både studenter och personal har fått nominera kandidater och i år var 18 lärare nominerade.

Nomineringarna har bedömts av en extern expert inom högskolepedagogik och en representant för Högskolan i Halmstad. Priset består, förutom ett skriftligt bevis på uppskattningen, av deltagande i en valfri europeisk högskolepedagogisk konferens. Priset kommer också att uppmärksammas särskilt vid Högskolan i Halmstads akademiska högtid i höst.

Prismotiveringen lyder:
”Ove Svensson får priset för en mångårig och synnerligen framgångsrik och innovativ pedagogisk verksamhet inom vilken han med entusiasm och kunnighet alltid understödjer såväl studenters som kollegors utveckling på ett föredömligt sätt. Ove Svensson arbetar kontinuerligt med att utveckla sin undervisning och han integrerar initierat en forskningsbaserad ämnesutveckling med högskolepedagogiska överväganden. Genom ett nära samarbete mellan akademin och det omgivande samhället har Ove Svensson utvecklat uppskattade kurser av hög kvalitet i socialt utvecklingsarbete som kännetecknas av brukarmedverkan och genomtänkt samordning mellan teori och praktik. Ove Svensson är en utomordentligt skicklig pedagog och hans gärning kommer att ha stor betydelse för Högskolan i Halmstad under många år framöver.”

KONTAKT
För mer information, kontakta Ove Svensson, tel. 070-553 40 77, ove.svensson@hh.se

För mer information om priset, kontakta Ole Olsson, utbildningsnämndens ordförande på Högskolan i Halmstad, tel. 070-520 39 04, e-post: ole.olsson@hh.seHögskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad är en av de nyare högskolorna i landet och framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil som det innovationsdrivande lärosätet utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 9 000 studenter och 600 anställda, varav 40 professorer.