Skip to main content

PRESSINBJUDAN. Dags för Sparbanksstiftelsen Kronan att belöna examensarbeten

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2011 08:15 CET

Så gott som varje år belönar Sparbanksstiftelsen Kronan kreativa studenter som tar fram examensarbeten med stor framtidspotential. I år delar stiftelsen ut 800 000 kronor fördelat på Linnéuniversitetet (400 000 kronor), Blekinge tekniska högskola (200 000 kronor) och Högskolan i Halmstad (200 000 kronor).

– Högskolan i Halmstad har i år flera bidrag som har gjorts i samarbete med Hälsoteknikcentrum Halland, till exempel hjälpmedel för rörelsehindrade, något som vi tycker är mycket intressant och kan uppfylla stora behov såväl hos enskilda som i vård och omsorg, säger Tommy Lindgren, Sparbanksstiftelsen Kronans ordförande.

Bland de bidrag från Högskolan i Halmstad som belönas finns ett trygghetslarm med en helt ny funktionalitet, och teknik som ökar både säkerhet och sparar miljön i trafiken.

Prisutdelningen äger rum vid en ceremoni i Kalmar på torsdag den 24 november men redan i morgon hålls en pressträff i Halmstad då pristagare från Högskolan i Halmstad och företrädare för Högskolan, Hälsoteknikcentrum Halland och för Sparbanksstiftelsen Kronan deltar.

TID: tisdagen den 22 november kl. 11

PLATS: Högskolan i Halmstad, Hälsoteknikcentrum Hallands visningsrum (mitt emot Högskolans reception)

För mer information, kontakta Ditte Sörensen, samverkanskoordinator, telefon 070-561 72 04.

Välkomna!

FAKTA
Sparbanksstiftelsen Kronan har under flera år (med vissa undantag) delat ut stipendier till studenter på Högskolan i Halmstad, Linnéuniversitetet och Blekinge tekniska högskola, för framgångsrika examensarbeten på kandidat- och magisternivå. I år delas totalt 800 000 kronor ut till 45 studenter för 24 examensarbeten. Åtta examensarbeten belönas med vardera 50 000 kronor och 16 med 25 000 kronor vardera.

Högskolan i Halmstad – för utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.
Högskolan i Halmstad har som en av de nyare högskolorna i landet varit framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil utgörs av tre sammanflätade styrkeområden som kan sammanfattas som utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. I dag har Högskolan cirka 11 000 studenter och 600 anställda, varav 40 professorer.