Skip to main content

Pressinbjudan: Högskolan i Halmstads forskning håller internationell nivå, visar ny rapport

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2014 12:35 CET

Mer än hälften av den forskning som bedrivs vid Högskolan i Halmstad håller hög internationell kvalitet. Detta visar ARC13 – en omfattande utvärdering av lärosätets forskning. Slutrapporten släpps vid en pressträff på Högskolan nu på torsdag den 16 januari 2014.

ARC13 (”Assessment of Research and Coproduction 2013”) pågick under hela 2013. Samtliga forskningsmiljöer vid Högskolan granskades av externa experter. Bland resultaten märks i synnerhet två miljöer – MTEK och EIS – som generellt får omdömena "excellent" respektive "mycket bra". Det betyder att de externa granskarna anser att forskningen inom de miljöerna generellt ligger i den internationella fronten och att forskningen publiceras i de tongivande informationskanalerna.

– Det är väldigt goda resultat. Räknat i forskningsresurser så utgör MTEK och EIS mer än hälften av Högskolans forskning, säger Thorsteinn Rögnvaldsson, prorektor och projektledare för ARC13 vid Högskolan i Halmstad.

För Högskolan är ARC13 ett viktigt verktyg i arbetet med att öka andelen forskning vid lärosätet. Utvärderingen är sprungen ur den process som ledde till att Högskolan år 2012 utnämndes till KK-miljö och KK-stiftelsen är medfinansiär. Den har genomförts i samarbete med Högskolan i Skövde och Mittuniversitetet – som båda är KK-miljöer.

Samma dag, torsdag den 16 januari, släpper även Högskolan i Skövde sin egen ARC13-slutrapport.

Massmedier hälsas välkomna att ta del av ARC13-rapporten och träffa Thorsteinn Rögnvaldsson, prorektor och projektledare för ARC13 vid Högskolan i Halmstad.

Tid och plats: Torsdag den 16 januari 2014 kl. 10.30 i Sammanträdesrummet, Faculty Club, Trade Center våning 21, Högskolan  Halmstad.

För mer information, kontakta Thorsteinn Rögnvaldsson, tfn 035-16 74 77, mobil 076-724 62 77, e-post thorsteinn.rognvaldsson@hh.se


Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad är en av de nyare högskolorna i landet och framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil som det innovationsdrivande lärosätet utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 9 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 50 professorer.