Skip to main content

PRESSINBJUDAN: nationell konferens om anpassad fysisk aktivitet för barn och ungdomar

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2012 12:15 CET

På onsdag, den 31 oktober, startar en två dagar lång SNAFA-konferens på Högskolan i Halmstad. SNAFA, som står för Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet, är riksomfattande och verkar för ökad tillgänglighet till fysisk aktivitet för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Nätverket består i dag av cirka 400 medlemmar – varav ett 50-tal förväntas delta under veckans konferens på Högskolan i Halmstad.

– Detta blir en mötesplats för tankar och innovation, säger Lars Kristén, universitetslektor i pedagogik på Högskolan i Halmstad, och tillika koordinator för och grundare av SNAFA

Bland medlemmarna i SNAFA finns idrottslärare, idrottspedagoger, sjukgymnaster, specialister, forskare och fritidskonsulenter med flera. Syftet med nätverket, som grundades redan 1997, är att göra det lättare för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar att komma i kontakt med idrott, hälsa och träning i sin vardag.

Under den två dagar långa konferensen, som bär huvudtemat "anpassad fysisk aktivitet, inkludering, innovation och rörelse för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar", kommer besökarna få en inblick i hur SNAFA:s medlemmar inom olika områden jobbar. Huvudområdena är skolan, sjukvården, idrottsrörelsen och fritiden. Bland annat kommer Svenska handikappidrottsförbundet och dess lokala motsvarighet Hallands handikappidrottsförbund att hålla workshoppar där man visar upp olika former av handikappidrott. Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolverket, Hallands idrottsförbund, SISU idrottsutbildarna, habiliteringen och fritidssektorn kommer också att hålla seminarier och föreläsningar inom ämnet.

– Det är precis detta som visar på SNAFA:s styrka och idé, vi bygger ett samarbete över gränserna och vi finns där barn och ungdomar kan få den första kontakten med idrotten och hälsan. Det kan vara inom sjukvården i skolan, i idrottsrörelsen eller på fritiden, förklarar Lars Kristén.

Forskningen visar på en minskad aktivitetsnivå bland barn och ungdomar med någon form av funktionsnedsättning. Detta är en mindre grupp i samhället som bland annat uppvisar en sämre hälsa jämfört med samma åldersgrupper utan funktionsnedsättning.

Kontakta gärna Lars Kristén för mer information, telefon: 0730-30 86 13. Konferensprogram finns nedan.

FAKTA
SNAFA:s idé bygger på:

  • intresse och engagemang i arbetet med barn- och ungdomar med funktionshinder
  • samarbete – att ta emot och sprida kunskap
  • samhällsnytta – ge styrka och gemenskap när det gäller att verka utåt i samhället
  • samverkan mellan olika kunskapscentra, universitet och högskolor
  • mångfald i inriktningar mot barn- och ungdomar med funktionshinder

Högskolan i Halmstad – för utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.
Högskolan i Halmstad har som en av de nyare högskolorna i landet varit framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil utgörs av tre sammanflätade styrkeområden som kan sammanfattas som utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. I dag har Högskolan cirka 10 500 studenter och 600 anställda, varav 40 professorer.