Skip to main content

PRESSINBJUDAN: Samhällsaktörer inbjuds att vara med och forma ny utbildning på Högskolan i Halmstad

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2012 14:39 CEST

Vilka kompetenser inom samhälls- och medieområdet har arbetsmarknaden behov av framöver? Den frågan vill lärare och forskare inom dessa ämnen på Högskolan i Halmstad ha svar på. Onsdagen den 13 juni har därför företrädare för offentlig verksamhet och mediebranschen, bjudits in till en sökkonferens.

– Detta är en unik satsning på samverkan då vi i ett tidigt skede bjuder in representanter för olika delar av samhället som får vara med och utveckla ett helt nytt program, säger Malin Hallén, universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap som tillsammans med Frida Stranne, universitetslektor i statsvetenskap, är projektledare för ett programutvecklingsarbete.

Ny tvärvetenskaplig utbildning
Som en del i ett större utvecklingsprojekt kring det framtida utbildningsutbudet på Sektionen för hälsa och samhälle på Högskolan i Halmstad, har lärare och forskare inom statsvetenskap, internationella relationer och medie- och kommunikationsvetenskap inlett en process som ska leda till en helt ny tvärvetenskaplig utbildning inom kommunikation, samhällsutveckling och globalisering.

Ett 30-tal personer, anställda bland annat i de halländska kommunerna, Region Halland, Länsstyrelsen i Hallands län, Arbetsförmedlingen i Halmstad, Polismyndigheten i Hallands län samt halländska medier, har bjudits in för att vara med och forma den nya utbildningen.

– Vi vill bli bättre på att i ett tidigt skede involvera medaktörer från olika delar av samhället i vår utbildning. Det är ett bra sätt att försäkra sig om att vi examinerar anställningsbara studenter, säger Frida Stranne.

Fördjupade samarbetsformer
Syftet med sökkonferensen är också att knyta nya kontakter och att skapa fördjupade samarbetsformer som framgent kan genomsyra hela utbildningen.

– Vi hoppas att medaktörerna på ett kreativt sätt kan bidra med input som vi kan använda oss av i vårt fortsatta programutvecklingsarbete. Detta är ett nytt sätt för oss att jobba på och som vi hoppas kan vara lärorikt. Förhoppningsvis kan det också gagna de olika verksamheterna i samhället, säger Malin Hallén.

Medierna är välkomna till presskonferens kl. 9.45, då rektor Mikael Alexandersson svarar på frågor, samt att lyssna på rektors inledningsanförande kl. 10.00.

Tid: onsdagen den 13 juni, kl. 9.45–10.15.

Plats: Trade center, våning 22, Högskolan i Halmstad.

Se program nedan.

Välkomna!

Kontakt: Malin Hallén, universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap, telefon 035–16 75 78, 076–724 71 02, e-post malin.hallen@hh.se och Frida Stranne, universitetslektor i statsvetenskap, telefon 035–16 77 46, e-post frida.stranne@hh.se

 

Högskolan i Halmstad – för utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.
Högskolan i Halmstad har som en av de nyare högskolorna i landet varit framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil utgörs av tre sammanflätade styrkeområden som kan sammanfattas som utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. I dag har Högskolan cirka 10 500 studenter och 600 anställda, varav 40 professorer.