Skip to main content

Pressinbjudan: Skolbarn i innovationsworkshop om mat och måltider

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2014 13:26 CEST

Hälsoteknikcentrum vid Högskolan i Halmstad genomför i morgon, fredagen den 19 september, en kreativ workshop med klass 3 vid Frösakullsskolan i Halmstad för att hämta in barnens perspektiv på mat och måltider inför en kommande forskningsstudie.

Hälsoteknikcentrum vid Högskolan ska utveckla ett digitalt verktyg i form av en applikation (app) som på ett lekfullt sätt bidrar till lärande hos barn kring mat och måltidsvanor. Målet med verktyget är att barn skall få ökad förståelse kring hur mycket och vad de behöver äta för att orka med skoldagen och veckans alla aktiviteter, och därför har man också inlett samarbetet med skolan.

Workshopen i morgon är den andra och sista i ordningen. Eleverna får berätta om hur de vill lära sig mer om mat och komma med kreativa förslag på hur en app om mat och måltider skulle kunna se ut. Tredjeklassarna kommer även att formulera idéer för framtida prototypförslag genom modeller av hårt och mjukt byggmaterial. 

Projektet genomförs av en grupp på Hälsoteknikcentrum bestående av forskare, hälsovetare, folkhälsovetare, nutritionister, utvecklingsingenjörer och interaktionsdesigners, med syfte att ta fram en prototyp för hur appen skulle kunna se ut och användas.

Kanske blir detta projekt morgondagens uppfinning för barns kunskap kring mat och måltid?
Välkomna!

Tid: fredag den 19 september, klockan 8:30-11

Plats: Frösakullsskolan, Lokes väg 2, Halmstad 

Kontakt:
Louise Wandel
Kommunikatör vid Högskolan i Halmstad
0721-582906

Madeleine Svensson, projektledare
Med. dr. och ansvarig forskare
Hälsoteknikcentrum, Högskolan i Halmstad
Mobil: 073-639 47 93

Jennie Kelloniemi
Klassföreståndare klass 3, Frösakullsskolan
Nås via skolans telefon 035-17 22 45 eller mobil 073-319 74 14

 

Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet
Högskolan i Halmstad är en av de nyare högskolorna i landet och framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil som det innovationsdrivande lärosätet utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 9 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 50 professorer.