Skip to main content

Pressinbjudan: Stipendier för examensarbeten om funktionshinder

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2013 14:10 CET

Som ett resultat av tidigare handikappolitiska program har Halmstads kommun sedan år 2001 årligen delat ut stipendier till studenter vid Högskolan i Halmstad. Den 3 december delas fyra stipendier ut till studenter som i sina examensarbeten behandlat frågor inom funktionshinderområdet.

En stipendienämnd  bestående av kommunfullmäktiges ordförande Ann-Charlotte Westlund, Halmstads kommuns socialchef Hans-Jörgen Wahlhed och Magnus Tideman, professor i handikappvetenskap vid Högskolan, har nu utsett 2013 års stipendiater.

Stipendiaterna, i år fyra stycken, kommer att presenteras i anslutning till en offentlig föreläsning med en av Sveriges främsta handikappforskare, Mårten Söder. 

Tid: Tisdag 3 december klockan 13.15

Plats: Högskolan i Halmstad, Baertlingsalen, Visionen

Efter stipendieutdelningen, som äger rum 13:15, följer föreläsningen:

”Funktionshinder i ett föränderligt samhälle”.

Föreläsare är Mårten Söder, professor emeritus i sociologi med inriktning handikappforskning, Uppsala universitet. Mårten Söder är en av landets mest betydelsefulla och framstående forskare på handikappområdet och kommer att sammanfatta och diskutera utvecklingen inom såväl forskning som praktik. Han har bedrivit forsning om bland annat handikappbegreppet, attityder till personer med funktionsnedsättning, handikappideologiers utveckling och omsorgsarbete.

För mer information:
Magnus Tideman, professor i handikappvetenskap, Högskolan i Halmstad, 035-16 71 81

Torbjörn Lagergren, handikappkonsult, 0706-50 98 64Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad är en av de nyare högskolorna i landet och framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil som det innovationsdrivande lärosätet utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 9 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 50 professorer.