Skip to main content

Pressinbjudan: Studenter får stipendier på 250 000 för examensarbeten

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2016 14:50 CEST

Sparbanksstiftelsen Kronans alla stipendiater från förra årets utdelning.

På fredag den 21 oktober är det dags för Sparbanksstiftelsen Kronans årliga stipendieutdelning till examensarbeten på grund- och avancerad nivå. Totalt delas 250 00 kronor ut i Halmstad.

Sparbanksstiftelsen delar årligen ut stipendier till studenter vid Högskolan i Halmstad, Linnéuniversitetet och Blekinge Tekniska Högskola. Totalt – på alla tre lärosäten – delas 900 000 kronor ut under dagen. De tre lärosätenas studenter belönas på sina respektive hemorter. I Halmstad belönas sammanlagt åtta examensarbeten som får dela på 250 000 kronor.

Sparbanksstiftelsen Kronan delar ut stipendier för bästa examensarbeten med fokus på praktisk relevans, hög kreativitet, en god affärspotential och en stor allmännytta. Arbetena ska även uppta ett angeläget ämne med en bred ansats.

Under stipendieutdelningen finns Jonas Bergqvist, kontorschef Swedbank Halmstad, Birgitta Persson, vice ordförande Sparbanksstiftelsen Kronan, och Thorsteinn Rögnvaldsson, vikarierande rektor för Högskolan i Halmstad, på plats.

Medier hälsas välkomna till evenemanget! Själva utdelningen börjar klockan 10:00, stipendiaterna träffas säkrast för intervju innan dess.

För mer information kontakta Birgitta Persson, vice ordförande Sparbanksstiftelsen Kronan.
Mobil: 076-195 67 05, e-post: birgitta.pers@hotmail.com

Datum och tid: 21 oktober kl. 09:30–12:15
Plats: Trade Center (Hus H), våning 22, lokal Hav. Högskolan i Halmstad, Kristian IV:s väg 3.


Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad är en av de nyare högskolorna i landet och framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil som det innovationsdrivande lärosätet utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 9 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 50 professorer.