Skip to main content

Pressinbjudan: Studenter och företag prisas för arbete med tillgänglighet

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2015 12:43 CET

Nu är det dags för Halmstads kommuns årliga utdelning av stipendier för bästa uppsatser med inriktning mot funktionsnedsättning. Stipendierna delas ut i samband med internationella funktionsnedsättningsdagen den 3 december och med anledning av den hålls även en offentlig föreläsning samma dag.

Stipendiaterna har utsetts av kommunfullmäktiges ordförande Johan Rydén, socialchef Hans-Jörgen Wahlhed och professor Magnus Tideman.

Vid samma tillfälle delar även Anders Rosén (S) ut kommunens Tillgänglighets- och bemötandepris. Det går varje år till ett företag som visat sig ha speciellt god tillgänglighet för alla kunder.

Offentlig föreläsning

Efter stipendier– och prisutdelningen hålls en offentlig föreläsning med tema självbestämmande. Det är en föreläsning med inifrånperspektiv på funktionshinder, diskriminering och personlig assistans. Personlig assistans är en banbrytande insats som ska ge personer med omfattande funktionsnedsättning möjlighet till ”independent living”, att leva det liv de själva vill, oavsett funktionsförmåga. Assistansen har de senaste tjugo åren betytt mycket för ökat självbestämmande och delaktighet men är också ifrågasatt.

Föreläsare är Adolf Ratzka, en av pionjärerna bakom personlig assistans, handikappolitisk debattör, filosofie doktor, grundare av STIL (Stiftarna av Independent Living i Sverige) och verksamhetsledare för Independent Living Institute.

Massmedier hälsas välkomna!

Tid: 3 december, klockan 13.15–15.30.

Plats: Högskolan i Halmstad, Hus J (”Visionen”), Baerlingssalen. Kristian IV:s väg 3, Halmstad.

För mer information

Kontakt från Högskolan i Halmstad: Magnus Tideman, professor handikappvetenskap Högskolan i Halmstad. Tfn: 035-16 71 91, e-post: magnus.tideman@hh.se

Kontakt från Halmstads kommun: Torbjörn Lagergren, handikappkonsulent. Tfn: 035-13 86 36,
e–post: torbjorn.lagergren@halmstad.se


Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad är en av de nyare högskolorna i landet och framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil som det innovationsdrivande lärosätet utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 9 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 50 professorer.