Skip to main content

PRESSINBJUDAN: Träning är effektivt för personer med kronisk hjärtsvikt

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2010 13:53 CEST

På fredag disputerar Emma Pihl, doktorand i omvårdnad, på en avhandling som handlar om personer med hjärtsvikt och hur fysisk aktivitet kan höja livskvaliteten för dessa personer.

Kronisk hjärtsvikt förekommer hos ungefär var tionde person över 70 år. Ett symptom på kronisk hjärtsvikt är andnöd vid fysisk ansträngning. Detta leder oftast till att patienter rör på sig i mindre utsträckning och det dagliga livet och livskvaliteten påverkas negativt. Även patientens make eller maka påverkas av den fysiska begränsningen. De måste erkännas som en viktig resurs för sjukvården och även de borde därför få kunskap om betydelsen av fysisk aktivitet.

– Personer med kronisk hjärtsvikt bör motionera mer. Bristande kunskap kring kronisk hjärtsvikt hos patienter och make eller maka skapar onödigt låga nivåer av aktivitet i det dagliga livet och där har hälso- och sjukvården i allmänhet och primärvården i synnerhet ett stort utbildnings- och informationsansvar, uppger Emma Pihl.

Doktorsavhandlingens titel är "The couples' experiences of patients' physical limitation in daily life activities and effects of physical exercise in primary care when having chronic heart failure".

Emma Pihl är doktorand vid Hälsohögskolan i Jönköping, men anställd på Högskolan i Halmstad.

Disputationen äger rum på Högskolan i Halmstad, hus R, sal 4318, fredagen den 22 oktober kl. 11.00.

Varmt välkomna!

För mer information, kontakta Emma Pihl, telefon 0703-16 47 90.

Högskolan i Halmstad – för utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.
Högskolan i Halmstad har som en av de nyare högskolorna i landet varit framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil utgörs av tre sammanflätade styrkeområden som kan sammanfattas som utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. I dag har Högskolan 14 500 studenter och 500 anställda, varav ett 50-tal professorer.