Skip to main content

PRESSMEDDELANDE: Högskolan får 8,3 miljoner för forskningsprojekt

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2010 09:47 CEST

Hur kan rekrytering, coachning och personalutbildning utformas så att den innovativa förmågan i snabbväxande företag behålls och till och med ökar? Och vad utmärker företag som direkt ser världsmarknaden som sin bas när de startas, så kallade born globalföretag? Det kan forskare vid Högskolan i Halmstad nu ta reda på mer om tack vare finansiering från KK-stiftelsen om sammanlagt 8,3 miljoner kronor. I båda forskningsprojekten sker ett nära samarbete med näringslivet, till exempel Getinge Group AB och HMS AB, som också stöder forskningen med flera miljoner kronor.

I snabbväxande företag, som växer av sig själva eller genom uppköp, kan den innovativa förmågan försvagas eftersom organisationen kan bli mer trögrörlig eller genom att en annan organisationskultur kommer till. I projektet ”Strategic Human Resource Management for Increased Entrepreneurship and Innovation Performance” ska en grupp forskare vid Högskolan i Halmstad undersöka hur så kallad human resource management, exempelvis rekrytering, coachning och personalutbildning, kan utformas så att den innovativa förmågan behålls eller till och med ökar i sådana företag. De ska bland annat kartlägga ett antal företag och ta fram förslag till förändringar inom human resource management-området och system för att hantera dessa förändringar.

– Vi vet att innovationer leder till tillväxt, och vi vill se hur man kan stödja att tillväxt också i sin tur kan leda till fler innovationer, säger Jonas Rundquist, doktor i industriell organisation och projektledare för det nya forskningsprojektet.

Projektet, som är treårigt, ska drivas i samproduktion mellan forskare vid Högskolan och företagen Getinge Group AB och HMS AB. KK-stiftelsen har beviljat projektmedel om 4,3 miljoner kronor och de båda företagen ställer upp med drygt 5 miljoner kronor.

Finansieringen ger Högskolan möjlighet att nu starta den forskarutbildning i innovationsvetenskap som Högskolan fick examensrättighet till i somras.

– Det innebär att vi kan ha två externt finansierade doktorander som blir de första att påbörja vår egen forskarutbildning, säger Jonas Rundquist.

Det andra projektet ”Born Globals – an Innovative Approach to Business Creation in International Networks” får drygt fyra miljoner kronor från KK-stiftelsen och handlar om företag som redan vid starten ser hela världen som bas för sin verksamhet.

– I stället för att erbjuda sina produkter eller tjänster lokalt, söker de sig ut i världen. Genom att på ett innovativt sätt utnyttja resurser i nätverk med strategiska partner uppnår företagen en stark tillväxt med en relativt liten egen resursbas, säger Svante Andersson, professor i företagsekonomi och projektledare för born globalprojektet.

Tillsammans med företagen Absolent, Axelent, Bufab, Camp Scandinavia och Keback ska forskargruppen studera hur företagen genom relationer och lärdomar från aktörer på andra marknader, till exempel i internationella miljöer, kan utveckla sina produkter och sin verksamhet och också utveckla strategier för en fortsatt internationell tillväxt. Även i detta projekt går företagen in med finansiering motsvarande den som KK-stiftelsen ger.

– Born globalföretagen kan utgöra en förebild för hur den ökade globalisering kan ses som en möjlighet för olika organisationer att utveckla sin verksamhet, säger Svante Andersson.

För mer information, kontakta Jonas Rundquist, telefon 0706-72 60 90 och Svante Andersson,
tel. 070-647 86 16.

Högskolan i Halmstad – för utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.
Högskolan i Halmstad har som en av de nyare högskolorna i landet varit framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil utgörs av tre sammanflätade styrkeområden som kan sammanfattas som utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. I dag har Högskolan 14 500 studenter och 500 anställda, varav ett 50-tal professorer.