Skip to main content

Pressträff efter högskolestyrelsens möte 6 december

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2013 09:33 CET

Efter högskolestyrelsens sammanträde på fredag den 6 december har medier möjlighet att ställa frågor till företrädare för Högskolans ledning.


TID:
 fredagen den 6 december 2013, kl. 14.15–14.45
PLATS: Högskolan i Halmstad, Faculty lounge, 21:a våningen i Trade center, Kristian IV:s väg 3

Dagordning bifogas.

Välkomna!

För mer information, kontakta Selma Sedelius, kommunikationsstrateg, 070-871 34 89.Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad är en av de nyare högskolorna i landet och framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil som det innovationsdrivande lärosätet utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 9 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 50 professorer.