Skip to main content

Projekt ska främja jordbrukarens inre entreprenör

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2018 09:37 CEST

Forskningsprojektet FARMENT, med fokus på jordbrukare runt Östersjön, har kommit igång. Den första träffen var i Halmstad under hösten 2017, vilket nu har följts upp med ett projektmöte i Estland, där flera forskare arbetat med en större EU-ansökan.

Projektet FARMENT – From FARmer to ENTrepreneur – har som övergripande mål att främja entreprenörskompetenser och innovationer inom landsbygden hos jordbrukare i Östersjöregionen. Detta genom ett nytt nätverk för undervisning och forskningssamarbete mellan Högskolan i Halmstad i Sverige, Estlands University of Life-Sciences, Lettlands University of Agriculture och Aleksandras Stulginskis University i Litauen.

– Under vår träff i Tartu, Estland har vi identifierat ett antal områden där vi tillsammans kan bidra till ökad utveckling av hållbara digitala lösningar för konsumenten. Vi vill involvera kunder med krav på hållbara och lokala produkter, men också beslutsfattare på regional nivå, säger Henrik Barth, projektledare och lektor i industriell organisation vid Högskolan i Halmstad.

I Estland besökte projektgruppen även Food Technology Lab vid Estonian University of Life-Sciences, ett stort labb med fokus på livsmedelsutveckling. I labbet sker både undervisning och forskning, men även utveckling av nya produkter för livsmedelsindustrin tillsammans med forskare och entreprenörer.

– Det skulle vara jättespännande om vi kunde skapa ett liknande FoodLab här vid Högskolan i Halmstad, i samarbete med regionala partners, säger Henrik Barth.

Projektet FARMENT finansieras av Svenska Institutet och pågår fram till 2019.

Kontakt: Henrik Barth
E-post: henrik.barth@hh.se
Telefon: 035-16 74 65


Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad är en av de nyare högskolorna i landet och framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil som det innovationsdrivande lärosätet utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 9 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 50 professorer.