Skip to main content

Samarbetet Newcomers – med fokus på nyanlända har fått stöd för framtida forskning

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2019 11:46 CET

I ett forskningssamarbete som sammanför norra och västra Sverige ingår docent Ebba Sundin, professor Eva-Carin Lindgren, professor Catrine Kostenius, lektor Pelle Pelters, masterstudent Dilana Lopez Borbon och docent Krister Hertting.

Nyanländas hälsa med fokus på HBTQ-frågor och integration har fått stöd av Jane och Dan Olssons Stiftelse och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Syftet med projektet är att belysa och förstå hälsans betydelse i integrationsinsatser för nyanlända HBTQ-personer.

– I Sverige är nyanlända, både flyktingar och personer med uppehållstillstånd, en av samhällets mest utsatta grupper. Bland nyanlända HBTQ-personer ställs frågor om ojämlik hälsa ytterligare på sin spets, därför behövs det mer kunskap om hur nyanlända HBTQ-personer upplever sin hälsa och de integrationsinsatser som många av dem deltagit i, säger Krister Hertting, projektledare på Högskolan i Halmstad.

Professor Catrine Kostenius från Luleå tekniska universitet, som också är affilierad professor vid Högskolan i Halmstad och flexit-forskare vid Norrbottens Kommuner, är glad över beskedet. Tillsammans med kollegor från Halmstad kommer hon att möta nyanlända HBTQ-personer i Sverige.

Att forskare från norra och västra Sverige har krokat arm och skapat ett fint samarbete samt utvecklar projektet tillsammans med de nyanlända är särskilt roligt, menar forskarna. Den tvärvetenskapliga forskargruppen består också av andra från Högskolan i Halmstad: Ebba Sundin, docent i medie- och kommunikationsvetenskap, Eva-Carin Lindgren professor i idrottsvetenskap med inriktning mot hälsopromotion, Pelle Pelters, lektor i hälsopedagogik, Dilana Lopez Borbon, masterstudent i global hälsa och Krister Hertting, docent i pedagogik. De nyanlända kommer att vara medskapare i kvalitativa studier som består av fokusgrupper och interaktiva intervjuer.

Kontakt
Krister Hertting
krister.hertting@hh.se
035-16 76 82


Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad rustar människor för framtiden genom att skapa värden, driva innovation och utveckla samhället. Ända sedan starten 1983 har verksamheten präglats av nytänkande. Högskolan är känd för sina populära verklighetsförankrade utbildningar och små studentgrupper. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer. Högskolan deltar aktivt i samhälls­utvecklingen genom omfattande och uppmärksammad samverkan med både näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil – det innovationsdrivande lärosätet – utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 10 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 55 professorer.