Skip to main content

Sju nya professorer installeras när Högskolan i Halmstad firar akademisk högtid

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2016 11:11 CET

Fredagen den 18 november firar Högskolan i Halmstad akademisk högtid. Då installeras sju nya professorer i sina ämbeten, nya doktorer promoveras och andra akademiska framgångar uppmärksammas. Under dagen håller de nya professorerna installationsföreläsningar om sitt forskningsområde. Samma dag invigs dessutom Digitalt laborativt centrum på Högskolans campus.

Fredagens akademiska högtid blir den tionde i ordningen vid Högskolan i Halmstad sedan den första, som hölls 1998. Sedan 1999 har ett 50-tal professorer installerats och på fredag är det dags för ytterligare sju. 

För mer information om de professorer som ska installeras, se bifogad professorsbroschyr.

Förutom installationen av de nya professorerna, promoveras tre doktorer som har avlagt examen vid Högskolan i Halmstad. Vidare uppmärksammas nya docenter, nya doktorer som är anställda vid Högskolan men som har disputerat vid annat lärosäte samt pedagogiskt meriterade och excellenta lärare.

Under högtiden tillkännages även årets pedagogiska pristagare.

Vid en akademisk högtid högtidlighålles och hyllas de akademiska framsteg som har gjorts på ett lärosäte. Det är en europeisk universitetstradition med rötter i medeltiden och antik symbolik. Högskolan i Halmstad är en ung högskola och har därför skapat sina egna traditioner och ritualer, men dessa knyter an till traditionella ceremonier. 

Välkommen!

Medier hälsas välkomna till den akademiska högtiden och professorernas installationsföreläsningar. Under dagen invigs även Digitalt laborativt centrum vid Högskolan i Halmstad, läs mer om detta här.

Tid och plats den 18 november
Samtliga programpunkter (utom invigningen av DLC) sker i Visionen, hus J, Högskolan i Halmstad, Kristian IV:s väg 3, Halmstad.

Installationsföreläsningar hålls klockan 9.00–11.20 (se program nedan).

Akademisk högtidsceremoni hålls klockan 16.00 (se program nedan).

Program för akademisk högtid, fredag 18 november

Installationsföreläsningar

Under förmiddagen håller de nya professorerna installationsföreläsningar. Dessa hålls i salarna Wigforss och Halda – båda i "Visionen" (hus J) på Högskolans campus.

Föreläsningar i Wigforssalen
9.00–9.30 Professor Magnus Bergquist, informatik
"Opening Up Digital Service Innovation – from Open Source to Open Society"

9.35–10.05 Professor Alexey Vinel, datakommunikation
"Wireless Networking Enabling Cooperative Self-Driving Vehicles"

10.15–10.45 Professor Petra Svedberg, omvårdnad
"Barn som medaktörer – från kunskapsgenerering till tillämpning i hälso- och sjukvården"

Föreläsningar i Haldasalen
9.00–9.30 Professor Claes Malmberg, naturvetenskapens didaktik
"Skolan, naturvetenskapen och de unga medborgarna"

9.35–10.05 Professor Ann Bremander, biomedicin
"
Hälsoeffekter av fysisk aktivitet och träning"

10.15–10.45 Professor Klaus Solberg Søilen, företagsekonomi
"A Cyber-Physical System Concept for Cross-Channel Customer Experience to Revitalize In-Mall Shopping"

10.50–11.20 Professor Jonas Gabrielsson, företagsekonomi
"The Governance and Control of Entrepreneurial Firms"

Högtidsceremoni – program

Ceremonin startar klockan 16.00 och hålls i Bærtlingsalen i "Visionen" (hus J) på Högskolans campus. Programmet finns även som bilaga till detta pressmeddelande.

Välkomstanförande, Karin Starrin, ordförande i högskolestyrelsen

Högtidstal, Karin Röding, statssekreterare, utbildningsdepartementet

Professorsinstallation förrättas av Thorsteinn Rögnvaldsson, vikarierande rektor

Promovering och Högskolans tack till nyblivna doktorer och docenter, Ingela Skärsäter, professor

Högskolans pedagogiska pris delas ut, Verónica Gaspes, ordförande i forsknings- och utbildningsnämnden

Pedagogiskt meriterade lärare vid Högskolan i Halmstad uppmärksammas, Verónica Gaspes, ordförande i forsknings- och utbildningsnämnden

Tal, Sandra Sandberg, ordförande i Halmstad studentkår

(Invigningen av Digitalt laborativt centrum sker klockan 15.00 i DLC:s lokaler i hus Q.)


Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad är en av de nyare högskolorna i landet och framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil som det innovationsdrivande lärosätet utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 9 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 50 professorer.