Skip to main content

Stephen Hwang föreslås bli ny rektor för Högskolan i Halmstad

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2016 15:06 CET

Stephen Hwang föreslås bli ny rektor för Högskolan i Halmstad. I dag är han rektor för Linnéuniversitetet.

Styrelsen för Högskolan i Halmstad har i dag beslutat föreslå regeringen att utse Stephen Hwang till ny rektor för Högskolan i Halmstad. Stephen Hwang är professor i teknisk fysik med examina från Chalmers tekniska högskola, och sedan 2010 är han rektor vid Linnéuniversitetet.

– Jag är oerhört glad över att kunna föra fram Stephen Hwangs namn som vårt förslag till regeringen. Han har en lång och gedigen erfarenhet av ledarskap inom akademin, och alla som mött honom i rekryteringsprocessen har ställt sig bakom honom som kandidat, säger styrelseordförande Karin Starrin.

Stephen Hwang är 60 år och bosatt utanför Malmö. Bakom sig har han en lång akademisk karriär med examen från Chalmers och många års utbildning och forskning vid Karlstads universitet, där han är professor i teoretisk fysik. År 2010 utsågs han till rektor för det då nybildade Linnéuniversitetet. Han har en rad olika styrelse- och förtroendeuppdrag, bland annat som ordförande i expertgruppen för kvalitetsfrågor vid Sveriges Universitets- och Högskoleförbund (SUHF), som ledamot i insynsrådet vid länsstyrelsen i Kronobergs län, och som ledamot i Utbildningsradions styrelse.

– Jag är övertygad om att Stephen Hwang med sin långa erfarenhet och sitt breda nätverk både i och utanför högskolesektorn har utmärkta förutsättningar att leda och utveckla Högskolan i Halmstad framöver, säger Karin Starrin. Föregående rektor har lagt en god grund för det arbetet, och nu handlar det om att förädla och bygga vidare.

Fler pressbilder finns på Linnéuniversitetets webbplats

Läs mer på Högskolan i Halmstads webbplats

För mer information, kontakta styrelseordförande Karin Starrin, 0705-23-20 30


Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad är en av de nyare högskolorna i landet och framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil som det innovationsdrivande lärosätet utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 9 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 50 professorer.